Polskie Linie Kolejowe na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Polskie Linie Kolejowe na Europejskim Kongresie Gospodarczym

21 maja 2019 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Innowacje na kolei, skala i znaczenie inwestycji kolejowych, pory morskie, plany na przyszłą perspektywę finansową, CPK – to tematy omawiane m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. PLK kolejny raz są aktywnym uczestnikiem spotkań ważnych dla gospodarki w Europie.

Fot. PKP PLK

W czterech debatach kongresu uczestniczył prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel. PLK przedstawiły spojrzenie z perspektywy zarządcy narodowej sieci linii kolejowych w panelach: „Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się zwróci?”, „Kolej nowych możliwości”, „Inwestycje infrastrukturalne” i „Polskie porty morskie”.

Ireneusz Merchel zwrócił uwagę na postęp w realizacji Krajowego Programu Kolejowego, który  wynosi ponad 60 procent. Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości ok. 34 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec piątego roku perspektywy 2014-2020 zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł, co stanowi 28% nakładów z Krajowego Programu Kolejowego. W analogicznym okresie poprzedniej perspektywy wartość nakładów wynosiła – 5,6 mld zł, co stanowiło 15% planu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A rozpoczęły także przygotowania do nowej perspektywy. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, spółka będzie gotowa do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł.

- Mamy plany, przygotowujemy się już na przyszłą perspektywę, dlatego w 2021 roku będziemy gotowi by ogłaszać kolejne przetargi. Dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę bez ograniczania ciągłości i skali projektów. Zapewniam wszystkich producentów i wykonawców, że ciągłość inwestycji będzie utrzymanapowiedział Ireneusz Merchel.

W debacie nt. rozwoju polskich portów morskich, prezes PLK zwrócił uwagę na założenia Krajowego Programu Kolejowego, wśród których ujęto poprawę komunikacji kolejowej do portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Inwestycje portowe PLK obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego.