Które drogi i jak badamy?

Które drogi i jak badamy?

22 maja 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Corocznie na drogach znajdujących się w zarządzie GDDKiA prowadzona jest kampania pomiarowa, mającą na celu zbadanie stanu technicznego ich nawierzchni. Są to drogi krajowe (w tym też drogi ekspresowe i autostrady), z wyłączeniem tych przebiegających przez miasta na prawach powiatu bądź płatnych odcinków autostrad koncesyjnych, które pozostają poza zarządem GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Do badań wykorzystywane są dedykowane dla poszczególnych parametrów nawierzchni zestawy pomiarowe. Należą do nich m.in. profilografy laserowe RSP, zestawy SRT-3, zestawy FWD, jak też zestawy wykorzystywane do automatycznej oceny nawierzchni pod względem stanu spękań.

Całą sieć dróg znajdujących się z zarządzie GDDKiA podzielono na krótsze fragmenty, zazwyczaj 50-metrowe odcinki diagnostyczne, podlegające klasyfikacji pod względem stanu technicznego. Na podstawie m.in. map pokazujących stan techniczny nawierzchni na wszystkich zarządzanych przez GDDKiA drogach planujemy prace remontowe z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby stale utrzymywać drogi w jak najlepszym stanie. Jednak do przeprowadzenia wszystkich potrzebnych działań poprawiających poziom całej na sieci konieczne są środki i odpowiednio wysoki poziom gotowości i możliwości zrealizowania takowych usług budowalnych na polskim rynku. W obecnych latach budżet ten jest corocznie zwiększany ale nadal niewystarczający, by zrealizować w jednym roku lub nawet kilku latach przeprowadzić remonty pozwalające na poprawę wszystkich dróg. Podobnie z naszych obserwacji wygląda to pod kątem możliwości realizacji takich działań przez rynek budowlany, który obecnie znajduje się na poziomie bliskim nasycenia zleceniami.  

Skąd się biorą wyniki analizy?

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych oceniany jest na podstawie wyników pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni jezdni gromadzonych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy autostrad płatnych. Dane o stanie technicznym nawierzchni dróg wraz z m.in. informacjami o ruchu pojazdów i wypadkach, są istotnym elementem wykorzystywanym w procesie zarządzania drogami przez każdego z zarządców.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych zarządzanych przez:

  • GDDKiA, o długości 17 666 km (21 599 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),
  • koncesjonariuszy, m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4 o łącznej długości 467,5 km (934,9 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Wyniki za 2018 rok

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, które wypływają na ocenę ogólną, stan nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, w odniesieniu do długości w rozwinięciu na jedną jezdnię przedstawia się nastepująco: 59,3 % ( 12 812 km ) ma stan pożądany, 23,4 % ( 5046 km ) ma stan ostrzegawczy lub niezadawalający, 14,8 % ( 3204 km ) ma stan krytyczny lub zły, 2,5 % ( 537 km) jest w remoncie lub przebudowie. 

Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, w ciągu ostatnich lat ulega systematycznej poprawie. W 2018 roku wszystkie kluczowe parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni (równość podłużna, głębokość koleiny, stan spękań, współczynnik tarcia), które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, również uległy poprawie. Biorąc pod uwagę, że aktualnie aż ponad 500 km odcinków dróg jest w trakcie remontów lub przebudów, pokazuje to skalę zaangażowania GDDKiA w poprawę stanu nawierzchni. Co więcej pokazuje to również pozytywną tendencję poprawy stanu technicznego dróg krajowych.

Na zdjęciu: Profilograf laserowy RSP