"Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” poszukuje nowego prezesa.

"Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” poszukuje nowego prezesa.

27 maja 2019 | Autor: DK | Źródło: ZMPSiŚ, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” 20 maja br. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu -  Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki ZMPSiŚ S.A. w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 14.00.

Fot. ZMPSiŚ

Stosownie do ogłoszenia kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu, powinni między innymi posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych potwierdzone konkretnymi przykładami. Nieodzowna jest znajomość języków obcych.

Otwarcie zgłoszeń zostanie dokonane w dniu 15.06.2019 r. o godz.10:00

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone ogłoszeniu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Radę Nadzorczą. Spotkania kandydatów z Radą Nadzorczą odbędą się w dniu 17.06.br.

W dniu 6 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." powołała Zarząd VI wspólnej kadencji.  Funkcje w składzie Zarządu, począwszy od dnia 7 maja 2019 roku pełnią:

Jacek Cichocki - wiceprezes ds. rozwoju,
Kazimierz Drzazga - wiceprezes ds. infrastruktury.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu zostało zakończone bez wyłonienia kandydata. Do momentu wyłonienia nowego prezesa jego obowiązki pełni Jacek Cichocki - wiceprezes zarządu ds. rozwoju,
PODZIEL SIĘ