Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

Nowa stacja SKM Gdynia Orłowo – kolejna inwestycja Multiconsult Polska w Trójmieście

27 maja 2019
PODZIEL SIĘ

Firma Multiconsult Polska wykona dokumentację projektową oraz będzie obsługiwać projektowo zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”. Po zakończeniu prac podróżni będą mogli liczyć na nowe udogodnienia, w tym ułatwienie dostępu dla niepełnosprawnych.​

Fot. Pomorskie.eu

Inwestycja jest częścią większego projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”. Prace w ramach danego zadania obejmą m.in. roboty architektoniczno-konstrukcyjne, torowe, trakcyjne, energetyczne, teletechniczne i sanitarne. Będą one prowadzone na terenie kolejowym oraz przyległych obszarach miejskich.

Celem modernizacji peronu na stacji Gdynia Orłowo jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, a także przystosowanie przystanku dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Co więcej, prace mają doprowadzić do poprawy stanu technicznego wskazanego miejsca oraz dostosować je do obowiązujących standardów w zakresie warunków technicznych infrastruktury kolejowej – wskazuje Krzysztof Rusiłko, Zastępca Dyrektora Pionu Transportu, Multiconsult Polska.

Po wygranym przetargu firma Multiconsult Polska odpowiedzialna jest za wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację peronu, istniejących zabudowań i ich nowych rozjazdów, a także pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych wchodzących w skład prac objętych wskazanym zadaniem.

Ponadto w zakres obowiązków spółki będzie wchodzić m.in. opracowanie koncepcji architektonicznej dla przystanku osobowego SKM Gdynia Orłowo wraz z układem komunikacji pieszej prowadzącej z terenów miejskich do przystanku oraz układem torowym i projektowanymi równolegle rozjazdami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Funduszu Kolejowego.

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

PODZIEL SIĘ