GDDKiA: Otwarcie ofert na Centralny Projekt Wdrożeniowy

GDDKiA: Otwarcie ofert na Centralny Projekt Wdrożeniowy

30 maja 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

29 maja otworzone zostały oferty złożone ramach postępowania przetargowego na Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (CPW KSZRD E1). Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF – Łącząc Europę. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi: 208197144,33 PLN brutto.

Fot. GDDKiA

To powtórzone postępowanie przetargowe, poprzednie zostało unieważnione w lutym br. Przyczyną było przekroczenie przez złożoną ofertę kwoty, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia przewidziano wówczas 200 085 008,97 zł, a jedyna oferta złożona w postępowaniu opiewała na kwotę 372 259 500,00 zł.

W postępowaniu obecnym oferty na Centralny Projekt Wdrożeniowy KSZRD E1 złożyło trzech wykonawców:

1. Konsorcjum firm: 

WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 (Lider)

„INQUBATOR” Sp. z o.o., 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 (Uczestnik)

TELWAY Sp. z o.o., 32-060 Liszki, Kryspinów 357 (Uczestnik)

TRAX ELEKTRONIK Sp. z o.o., 31-352 Kraków, ul. Ks. Truszkowskiego 54 (Uczestnik)

APM PRO Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barska 70 (Uczestnik).

Oferta podstawowa brutto:  364 434144,00 zł

2. Konsorcjum firm:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa (Lider)

Aldesa Construcciones S.A, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (Partner),

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A (ACISA), c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (Partner).

Oferta podstawowa brutto: 339 059 541,17 zł

3. Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki.

Oferta podstawowa brutto: 223 260 790,90 zł

Komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert.

 

PODZIEL SIĘ