Orlen KolTrans: Rada Nadzorcza Spółki poszukuje kandydata na członka zarządu

Orlen KolTrans: Rada Nadzorcza Spółki poszukuje kandydata na członka zarządu

01 czerwca 2019 | Źródło: Orlen KolTrans
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza Spółki Orlen KolTrans ogłasiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 06.06.2019r.

Fot.Orlen KolTrans

Osoba pełniąca Funkcję Członka Zarządu będzie odpowiedzialna za:

  • kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki w ramach kolegialnego zarządu•
  • współtworzenie strategii Spółki
  • nadzór nad jej realizacją•zapewnienie rozwoju Spółki, nadzór nad realizowanymi projektami

Od Kandydata na stanowisko Członka Zarządu oczekuje się:

  • posiadania doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, preferowane doświadczenie w sprawowaniu funkcji Członka Zarządu,
  • umiejętności pracy pod presją czasu i wyniku oraz w sytuacjach kryzysowych•wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych,
  • decyzyjności i etyki zawodowej,
  • umiejętności efektywnej współpracy w ramach grupy kapitałowej•mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację,

ORLEN KolTrans to Spółka z branży kolejowej należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN.Firma świadczy usługi z zakresu serwisu taboru kolejowego, dzierżawy wagonów oraz obsługi bocznic kolejowych. Spółka dysponuje flotą kilkudziesięciu lokomotyw i kilkuset wagonów cystern, posiada nowoczesny tabor elektryczny oraz zmodernizowany tabor spalinowy. Firma eksploatuje 15 rodzajów wagonów cystern, przewożąc produkty rafineryjno-petrochemiczne na poziomie 520 tys. ton/msc-zarówno w Polsce jak i zagranicą.