Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

03 czerwca 2019 | Źródło: ZTM Warszawa
PODZIEL SIĘ

Rada WTP i Zarząd Transportu Miejskiego zapraszają na spotkanie poświęcone komunikacji miejskiej. Będzie możliwość porozmawiania o trasach autobusów po otwarciu trzech stacji metra na Targówku. Nie zabraknie także tematów z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji, węzłów przesiadkowych oraz nowoczesnych rozwiązaniach taryfowych. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca br. w Warszawie, w Centrum Kreatywności „Targowa”, o godzinie 17.

Fot. ZTM Warszawa

Kolejne posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego będzie miało charakter otwarty i będą mogli wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca, w Warszawie, w Centrum Kreatywności „Targowa” przy ulicy Targowej 56. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17.

Uczestnicy spotkanie będą mieli możliwość porozmawiania na temat proponowanego układu komunikacyjnego po otwarciu stacji metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Głównymi tematami spotkania będą: bezpieczeństwo w pojazdach i na przystankach WTP, projektowanie i organizacja węzłów przesiadkowych, nowa Zintegrowana Karta Miejska i możliwe rozwiązania biletowe oraz planowanie tras autobusowych w sytuacji rozwoju transportu szynowego. Ta część spotkania będzie prowadzona w formie warsztatów typu „world cafe”. Jest to metoda konwersacyjna służąca poszukiwaniu kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych dziedzin życia danej społeczności. Szczegółowe informacje na temat metody „world cafe” są dostępne tutaj.

Podczas spotkania zostaną także zaprezentowana efekty pracy rady za ostatnie pół roku. Będzie mowa m.in. o rekomendacjach dotyczących systemu informacji pasażerskiej oraz integracji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej.

 

Radę Warszawskiego Transportu Publicznego powołano w 2018 roku. Jej zadaniem jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczą one rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. W skład rady wchodzą przedstawiciele środowisk: społecznego, ekologicznego, biznesowego, samorządowego i naukowego.

PODZIEL SIĘ