Mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia szybciej pociągiem dojadą do stolicy

Mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia szybciej pociągiem dojadą do stolicy

04 czerwca 2019 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Wymiana torów między Kaliskami Kujawskimi a Czerniewicami, przebudowa sieci trakcyjnej oraz peronu nr 2 na przystanku Wiktorowo to cele kolejnego etapu prac na linii kolejowej nr 18 Kutno – Toruń Główny. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mieszkańcy regionu sprawniej i szybciej dojadą do Warszawy czy Łodzi.
Na składające się z czterech etapów zadanie PLK przeznaczą w sumie 338 mln zł netto.

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację linii kolejowej między Kaliskami Kujawskimi a Czerniewicami, w ramach trzeciego etapu projektu „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”. Wymienione zostaną tory na odcinku prawie 10 km wraz z siecią trakcyjną. Na przystanku kolejowym Wiktorowo przebudowany zostanie peron nr 2. Będzie nowa wiata, ławki, gabloty informacyjne oraz stojaki na rowery. Na peron będzie prowadzić wygodna pochylnia, głównie z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się. Prace potrwają w latach 2019-2021. Szacowany koszt to 48 mln brutto (39 mln zł netto).

W ramach obecnie realizowanego, drugiego etapu projektu, przebudowano trzy perony na stacji Kaliska Kujawskie oraz peron nr 1 na przystanku Wiktorowo. Aktualnie trwają prace na 9 obiektach inżynieryjnych – w tym na 8 przepustach oraz na moście nad rzeką Lubienką – oraz na 8 przejazdach kolejowo-drogowych. Na odcinku Ostrowy – Włocławek nowe urządzenia sterowania, umożliwią zwiększenie przepustowości oraz wyższy poziom bezpieczeństwa.
Prace zakończą się w 2019 r. Ich wartość to blisko 85 mln zł netto.

Zrealizowany w latach 2016-2018 pierwszy etap projektu, na 30-kilometrowym odcinku między Włocławkiem Brzezie a Aleksandrowem Kujawskim, polegał na wymianie torów, przebudowie sieci trakcyjnej oraz peronów w Lubaniu, Nieszawie Waganiec i Turznie Kujawskim. Wyremontowano 18 obiektów inżynieryjnych oraz przebudowano układ torowy stacji Nieszawa Waganiec. Na 13 przejazdach kolejowo-drogowych zamontowano nową sygnalizację,
co zwiększyło poziom bezpieczeństwa. Na prace przeznaczono 86 mln zł netto.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego „Zwiększenie dostępności magistrali E 20 i C-E 20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”. Inwestycja sfinansowana ze środków krajowych jest warta 338 mln zł netto. Została podzielona na cztery etapy.Po zakończeniu pociągi pasażerskie będą mogły jechać z prędkością do 160 km/h, zamiast obecnych 120 km/h, a składy towarowe 120 km/h, zamiast obecnych 80 km/h. Czas podróży między Bydgoszczą i Toruniem a Kutnem skróci się o około 15 minut.

 

PODZIEL SIĘ