2568 metrów torów zmodernizowanych w Sosnowcu!

2568 metrów torów zmodernizowanych w Sosnowcu!

05 czerwca 2019 | Źródło: NDI
PODZIEL SIĘ

Zakończyły się prace przy przebudowie sieci tramwajowej w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do Drogi Krajowej 86. Odcinek obejmował, aż 2568 metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego i połączył się z modernizowanym odcinkiem torowiska ul. Sobieskiego wraz z rozjazdem w ul. Piłsudskiego.

Fot. NDI

Generalnym wykonawcą inwestycji było konsorcjum sopockiej Grupy NDI i firmy Balzola, a inwestorem Tramwaje Śląskie. Inwestycja zwiększy przepustowości sieci tramwajowej, a także poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort jazdy. Na torowisku w miejscach, gdzie pozwala na to szerokość torów, możliwy jest przejazd pojazdów uprzywilejowanych.

Co objęła inwestycja:

  • wykonanie konstrukcji torowiska z płyt prefabrykowanych gr. 40 cm
  • wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej - perony przystankowe
  • wykonanie odwodnienia torowiska
  • przebudowę oświetlenia ulicznego
  • przebudowa trakcji tramwajowej
  • przebudowa kabla zasilającego (trakcyjny)
  • odtworzenie nawierzchni asfaltowych w rejonach przejazdów drogowych, odtworzeń przy krawężnikach oraz wpięć kanalizacyjnych.
  • wykonanie oznakowania poziomego.

Przebudowanych zostało 6 przystanków tramwajowych, które maja teraz nawierzchnię z kostki brukowej. Na peronach zabudowano nowe wiaty przystankowe. Na całej długości torowiska wykonano nawierzchnię z płyt betonowych gr. 40 cm. Szerokość nawierzchni betonowej wynosi 5,40 bm.

 

PODZIEL SIĘ