Ocena rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) – rozpoczęły się konsultacje publiczne

Ocena rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) – rozpoczęły się konsultacje publiczne

06 czerwca 2019 | Źródło: Komisja Europejska, CUPT
PODZIEL SIĘ

Do 17 lipca 2019 r. trwają konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Konsultacje mają charakter otwarty. Opnie i wnioski można przekazywać za pomocą formularza znajdującego się na stronie Komisji Europejskiej

Fot. PKD

24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Celem oceny jest analiza postępów wdrażania sieci TEN-T, która odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również z terytoriami sąsiadującymi z UE. Konieczność dokonania przeglądu wdrażania sieci TEN-T wynika z art. 54 rozporządzenia UE nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i dotyczy:

  • zgodności z przepisami rozporządzenia 1315/2013,
  • postępów we wdrażaniu rozporządzenia 1315/2013,
  • zmian w przewozach osób i towarów,
  • zmian w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową,
  • potrzeby wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 1315/2013.
Wśród istotnych tematów dla analizy Komisja Europejska wymienia dokonujące się zmiany w transporcie – globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą i autonomiczną mobilnością.

Konsultacje mają charakter otwarty i dają szansę wpływu na założenia dalszego rozwoju sieci TEN-T. Opinie i wnioski wszyscy zainteresowani mogą przekazać za pomocą formularza znajdującego się na stronie Komisji.

Termin na przekazanie opinii upływa 17 lipca 2019 r.