Krajowy System Zarządzania Ruchem wdrażany jest prawidłowo i z dofinansowaniem UE!

Krajowy System Zarządzania Ruchem wdrażany jest prawidłowo i z dofinansowaniem UE!

07 czerwca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Właściwa realizacja i zarządzanie projektem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) - tak Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) z ramienia Komisji Europejskiej ocenia działania GDDKiA. INEA stale nadzoruje i rozlicza nasze prace związane z zarządzaniem projektem KSZR. Jesteśmy dobrze przygotowani i działamy krok po kroku wykorzystując przyznane dofinansowanie z UE.

Fot. GDDKiA

Teoria i liczby

Projekt jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie najważniejszych usług ITS to m.in. przekazywanie informacji o warunkach ruchu i czasach podróży, o sieci drogowej, o zdarzeniach, o warunkach atmosferycznych, czy dane obszarowe i korytarzowe dotyczące zarządzania ruchem, a także dynamiczne wyznaczanie objazdów oraz inteligentne i bezpieczne parkingi.

System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Zakres terytorialny projektu pokrywa się z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie -  Morze Bałtyckie. Łączna długość sieci drogowej objętej projektem wynosi 1 160 km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski. Więcej o sieci TEN-T - tutaj

  • Budżet inwestycyjny projektu KSZRD (Etap 1) to 881 mln zł
  • Projekt uzyskał dofinansowanie UE 9 listopada 2016 r. (umowa z KE/INEA), co pozwoliło na jego uruchomienie.
  • Maksymalne dofinansowanie ze środków UE: 549 mln zł ( 123 211 577,00 EUR).

Już 1000 km dróg wyposażyliśmy w elementy KSZR

Pierwszym niezbędnym działaniem było optymalne wkomponowanie Projektu w całość Programu realizacyjnego KSZR na drogach krajowych. Komponenty KSZR, m.in. światłowody czy znaki i tablice o zmiennej treści, budowane są równolegle do Projektu KSZR w ramach poszczególnych kontraktów na budowę dróg np. S17, S12, S19, S5, S6, S2 (Południowa Obwodnica Warszawy) i S61. Obecnie to około 1000 km dróg!

Projekt na wielką skalę

Uruchomiony przez GDDKiA program budowy inteligentnego systemu transportowego, tj. KSZR, jest bezprecedensowy w UE pod względem skali i zakresu. Kierujemy się najwyższą starannością dla osiągnięcia maksymalnej jakości i użyteczności systemu dla użytkowników dróg w Polsce. Czerpiemy z doświadczeń innych krajów UE i stosujemy dobre praktyki.

Stale pod nadzorem Komisji Europejskiej

Ze względu na podpisaną umowę na dofinansowanie, projekt jest od początku pod szczególnym nadzorem Komisji Europejskiej. Dofinansowanie dla projektu zostało potwierdzone w ramach zawartej umowy o udzielenie dotacji z Komisją Europejską (działającej poprzez INEA - Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci).  GDDKiA cyklicznie przekazuje wymagane umową sprawozdania, jest w stałym kontakcie z koordynatorem Projektu ze strony INEA. Przeprowadzona była również przez INEA kontrola dotyczącą zaawansowania prowadzonych działań. Wszystkie przekazywane dotychczas informacje, również te dotyczące zmian względem wstępnie zakładanego harmonogramu, były akceptowane, a możliwość wykorzystania przez GDDKiA przyznanego dofinansowania nie była kwestionowana. Cel projektu nie jest zagrożony, a podejmowane dotychczas działania uniemożliwiają utratę finansowania ze środków UE.

Aktualny status projektu

GDDKiA zrealizowała do tej pory wszystkie zaplanowane zadania. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i aktualnie prowadzone są  już prace nad budową Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie.

Na wszystkie pozostałe prace realizacyjne zostały przeprowadzone przetargi zakończone złożeniem ofert:

  • Zamówienie na Centralny Projekt Wdrożeniowy - złożono 3 oferty,
  • Zamówienia na Regionalne Projekty Wdrożeniowe - złożono 7 ofert.

Wszystkich zainteresowanych bieżącą informacją o projekcie zapraszamy do serwisu  internetowego www.kszr.gddkia.gov.pl.

PODZIEL SIĘ