Alstom otrzymał globalny certyfikat antykorupcyjny ISO 37001

Alstom otrzymał globalny certyfikat antykorupcyjny ISO 37001

10 czerwca 2019 | Źródło: Alstom
PODZIEL SIĘ

Po uzyskaniu – jako pierwsze francuskie przedsiębiorstwo – certyfikatu AFAQ ISO 37001 dla Francji i Europy w 2017 r. oraz dla Azji i Pacyfiku w 2018 r., Alstom otrzymał właśnie certyfikat dla krajów, w których prowadzi działalność, w regionach Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Oznacza to, że Alstom posiada obecnie globalny certyfikat zgodności z normą we wszystkich regionach, gdzie przedsiębiorstwo prowadzi działalność.

Fot. Alstom

Opublikowana w październiku 2016 r. norma międzynarodowa ISO 37001 przewiduje szereg środków mających na celu pomoc organizacjom o różnej wielkości – zarówno prywatnym, jak i publicznym – w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji poprzez wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Uzyskanie globalnego certyfikatu przez program Alstomu na rzecz zgodności z przepisami antykorupcyjnymi stanowi kolejny istotny krok milowy w ciągłych wysiłkach Alstomu na rzecz poprawy skuteczności wdrażanego przez niego programu uczciwości. Jesteśmy niezwykle dumni z pozycji lidera, jaką zajmuje obecnie Alstom - powiedział Inge De Venter, Dyrektor ds. Ładu Korporacyjnego Alstomu.

W audytach, przeprowadzonych przez Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne AFNOR, skoncentrowano się na weryfikacji systematycznego wdrażania i stosowania systemu antykorupcyjnego Alstomu zgodnie z normą ISO 37001, a w szczególności na jego polityce etyki i zgodności z przepisami, kodeksie etyki udostępnianym wszystkim pracownikom od 2001 r. oraz różnych instrukcjach dotyczących obowiązujących procedur antykorupcyjnych i licznych związanych z nimi narzędziach szkoleniowych.

Mocne strony podkreślone przez AFNOR obejmują przykład idący z góry (tone from the top), istotną rolę kierownictwa w zaszczepianiu kultury etycznej w przedsiębiorstwie, odpowiednie dostosowanie procedur do ryzyka i ich pełne wdrożenie we wszystkich regionach, bezpośrednie zaangażowanie pracowników w ramach sieci ponad 300 ambasadorów etyki i zgodności we wszystkich oddziałach Alstomu na całym świecie, a także ciągłe doskonalenie programu na rzecz uczciwości od czasu przeprowadzenia pierwszych audytów na początku 2017 r.