220 dyżurnych stacji ćwiczy na STP Kabaty

220 dyżurnych stacji ćwiczy na STP Kabaty

10 czerwca 2019 | Źródło: Metro Warszawskie
PODZIEL SIĘ

Gaszenie pożaru, ćwiczenia w aparacie powietrznym, poszukiwanie przedmiotów w pełnym zadymieniu, czy też obsługa defibrylatorów AED. Wszystkie te zadania wykonują dyżurni stacji podczas praktycznych ćwiczeń, które odbywają się na terenie STP Kabaty.

Fot. Metro Warszawskie

To pierwsze tak rozszerzone ćwiczenia praktyczne, zorganizowane dla wszystkich dyżurnych stacji. Dzięki nim, mogą zmierzyć się z sytuacjami, do których dotychczas przygotowywani byli podczas szkoleń okresowych.

Wykorzystać wiedzę

220 dyżurnych stacji podzielonych zostało na kilku osobowe grupy. Przeszli szkolenie teoretyczne i odświeżyli wiedzę z zakresu działań przeciwpożarowych. Tym razem jednak musieli zmierzyć się również ze scenariuszami pożarowymi na własnej skórze. Podczas symulowanej ewakuacji stacji w sytuacji zadymienia, musieli założyć aparat powietrzny i wejść do zadymionych pomieszczeń, w poszukiwaniu przedmiotu, np. gaśnicy. Ćwiczyli również gaszenie źródła ognia za pomocą mobilnego trenażera.

Szkolenie obejmujące udzielanie pierwszej pomocy rozszerzone zostało do 6 godzin. Dyżurni ćwiczyli z wykorzystaniem defibrylatorów AED, a także omawiali i uczyli się reagować w przypadku ataków epilepsji i otwartych złamań.

Pokonać stres

Ćwiczenia odwzorowywały sytuacje, z którymi mogą zetknąć się dyżurni stacji w swojej codziennej pracy. Zakładanie maski powietrznej, butli ze sprężonym powietrzem i wchodzenie do zadymionej przestrzeni, niejednokrotnie powodowało stres. Przeprowadzenie takiej symulacji w kontrolowanych warunkach pozwoliło jednak przełamać go i sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Rozszerzenie szkolenia o takie ćwiczenia dało bardzo dobre efekty i będzie powtarzane co roku.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł  Regulacje dotyczące znajomości szlaku Regulacje dotyczące znajomości szlaku
Następny artykuł A4 coraz bardziej przyjazna kierowcom. Rozpoczyna się remont kolejnego odcinka autostrady. A4 coraz bardziej przyjazna kierowcom. Rozpoczyna się remont kolejnego odcinka autostrady.