Od poniedziałku z Legnicy pociągiem do Raszówki, Chróstnika, Gorzelina, Rzeszotar i Lubina

Od poniedziałku z Legnicy pociągiem do Raszówki, Chróstnika, Gorzelina, Rzeszotar i Lubina

11 czerwca 2019 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały rozkład uwzgledniający od poniedziałku 17 czerwca zatrzymania pociągów na trasie Legnica – Lubin na przystankach Raszówka, Chróstnik, Gorzelin, Rzeszotary. Wniosek przewoźnika Koleje Dolnośląskie natychmiast po złożeniu został opracowany. Rozkłady jazdy są aktualizowane i zostaną umieszczone w gablotach. Odnotowane będą też w internetowych rozkładach.

Fot: PKP PLK

Zmodernizowane przystanki na trasie Legnica – Lubin to efekt inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za prawie 200 mln zł z POIiS. Projekt zapewni krótkie podróże w Zagłębiu Miedziowym. Znacząco poprawią się warunki transportu towarowego.

Na 22 km odcinku Legnica – Lubin wykonane już prace pozwoliły na wprowadzenie w lutym br. ruchu pociągów towarowych. Od 9 czerwca pojechały pociągi pasażerskie do Lubina. Odnawiana trasa zapewni prowadzenie pociągów z prędkością do 120 km/godz. Na linii będą jeszcze kontynuowane prace, bez wpływu na ruch pociągów.

Na stacji Rudna Gwizdanów linia kolejowa w kierunku Lubina i Legnicy jest w przebudowie. Na zamkniętym dla ruchu pociągów odcinku Lubin - Rudna Gwizdanów wykonawca zdemontował tory. Wzmacniany jest teren pod kolejową trasą. Wymieniane są elementy konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej. Budowana jest linia światłowodowa, niezbędna do sprawnej obsługi urządzeń odpowiedzialnych za bezpiecznych ruch kolejowy .

Na stacji w Koźlicach podróżni zyskają większy komfort obsługi. Będą nowe wyższe i lepiej oświetlone perony. Osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych dostęp do pociągów ułatwią windy. W miejscowości znacząco zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. W miejscu przejazdu budowany jest wiadukt kolejowy. Aktualnie powstaje żelbetowa konstrukcja obiektu.

Modernizacja linii Legnica – Lubin - Rudna Gwizdanów, realizowana w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów” jest największą obecnie prowadzoną inwestycją kolejową na Dolnym Śląsku. Jej wartości wynosi ponad 197 mln zł, w tym  prawie 131 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIiŚ.

Znaczenie inwestycji wynika z roli jaką pełni kolejowe połączenie w systemie komunikacyjnym regionu. Linia Legnica – Rudna Gwizdanów jest główną trasą towarową Zagłębia Miedziowego. To rola łącznika pomiędzy magistralami kolejowymi - linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 (tzw. Nadodrzanką, łączącą Wrocław – Głogów – Zieloną Górę – Szczecin).