GDDKiA : Najbliższe otwarcia ofert i ogłoszenia o przetargach

GDDKiA : Najbliższe otwarcia ofert i ogłoszenia o przetargach

12 czerwca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA kontynuuje inwestycje, na których rozwiązała umów  i szuka nowych wykonawców. Ogłasza również nowe przetargi w miejsce poprzednio unieważnionych i przygotowuje dokumentację na postępowania dotyczące zupełnie nowych odcinków.

Fot. GDDKiA

W czwartek 13 czerwca otworzone zostaną oferty na prace zabezpieczające na obwodnicy Częstochowy na autostradzie A1 (długość 21,3 km), a do końca tego miesiąca ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie brakującego fragmentu S3 na wysokości Polkowic (14,4 km).

Na 2 lipca wyznaczono termin otwarcia ofert na dokończenie prac na funkcjonującej już S8 Marki – Kobyłka. Wszystkie odcinki realizowały konsorcja z udziałem firmy Salini Impregilo. GDDKiA przygotowuje też ogłoszenie przetargów na kolejnych dwóch odcinkach, na których odstąpiono od kontraktu z firmą Rubau: S7 pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola (6,6 km) oraz S61 Podborze – Śniadowo (19,5 km).

Na przełomie lipca i sierpnia ogłoszone zostaną przetargi na dokończenie trzech odcinków S5, na których GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Impressa Pizzarotti: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km), Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) oraz Białe Błota – Szubin (9,7 km).

Ogłoszony został już ponownie przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu GDDKiA zrezygnowała ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych przetargów pokazała, że wykonawcy najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe takie jak: szorstkość nawierzchni, czas realizacji czy doświadczenie personelu. W efekcie o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Dlatego też w kolejnych przetargach zrezygnowano z dodatkowych kryteriów oceny ofert, których stosowanie wydłużało postępowanie i zwiększało wartość ofert.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy GDDKiA planuje ogłoszenie nowych przetargów w miejsce poprzednio unieważnionych. Dotyczy to budowy obwodnic:

  • Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 (2,7 km),
  • Poręby i Zawiercia na DK78 na odcinku I: Siewierz - Poręba - Zawiercie Kromołów (16,7 km),
  • oraz odcinka S16 Borki – Mrągowo (13,1 km).

Listę ogłaszanych przetargów, tym razem na nowe odcinki z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), uzupełnią jeszcze przed końcem sierpnia odcinki:

  • S7 Płońsk – Czosnów (34,6 km),
  • S7 Moczydło – Miechów (18,7 km),
  • S5 Ornowo – Wirwajdy (5 km),
  • S19 Rzeszów Południe – Babica (10,2 km).
PODZIEL SIĘ