W Ostrowie Wielkopolskim o KDP

W Ostrowie Wielkopolskim o KDP

17 czerwca 2019 | Źródło: SITK RP
PODZIEL SIĘ

10 czerwca br. w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce ogólnokrajowa konferencja naukowo- techniczna pt. ,, Nowoczesna kolej  –kluczem do rozwoju kraju'' której tematem przewodnim były koleje dużych prędkości

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego   i Starosta Ostrowski, a współorganizatorem  było miasto Ostrów Wielkopolski
Fot. www.sitk.ostrowwlkp.pl

Konferencje otworzył i powitał zaproszonych gości w imieniu  organizatorów - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Przewodniczący Rady Krajowej  Stowarzyszenia - Seweryn Kaczmarek.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentował   Tomasz Buczyński -  Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, który  przekazał przesłanie ministra do uczestników konferencji.

Podczas konferencji referaty wygłosili:  

  1. dr inż Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa w Warszawie   - "Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne rozwoju kolei dużych prędkości na świecie”.
  2. prof. PK dr hab. inż Andrzej Szarata - "Ocena efektywności funkcjonalnej rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce – ujęcie modelowe''.
  3. Zbigniew Szafrański - ekspert z zakresu infrastruktury kolejowej - "Czy KDP ma szansę być zbudowana w Polsce''.
  4. Bartłomiej Cygan - Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - "Realizacja i plany w zakresie kolei dużych prędkości w Polsce''.

Pani Beata Klimek,  Prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w swoim wystąpieniu  zwróciła uwagę na nieefektywność  i  nieracjonalność proponowanych rozwiązań, zmniejszających znaczenie istotnego dla regionu węzła kolejowego,  eliminujących w zasadzie Aglomerację  Kalisko – Ostrowską z całego układu komunikacyjnego  KDP.

W wystąpieniach naukowców i ekspertów pojawiały  się obawy dotyczące proponowanych tzw. ,, szprych '' - łączących Warszawę jako Centrum z poszczególnymi miastami – a nie stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego  KDP  - łączącego wzajemnie poszczególne miasta i regiony Polski

Kolejnym nieporozumieniem, zdaniem uczestników konferencji jest  budowa przestarzałego systemu KDP  - dla  prędkości 200 km/ h - podczas gdy w UE standardem uruchamianych linii są prędkości  na poziomie 35o km/h. Tym samym poprzez brak skorelowanej  sieci  krajowej z siecią UE  i  budowy  w nowoczesnych standardach   KDP – eliminujemy się jako Polska ze strategicznych  połączeń  UE – poprzez Polskę dalej przez Rosję do dalekiej Azji.

Takie warunki spełnia natomiast zaniechana budowa KDP w wariancie tzw ,, Y ''. - która  miała  przebiegać  przez Aglomerację Kalisko – Ostrowską i byłaby również dużą szansą na dynamiczny rozwój regionu i kraju. Zdaniem dyskutantów należy  podkreślić, że tzw ,, Y '' - jest zaawansowany projektowo, po konsultacjach społecznych i zaplanowanych korytarzach transportowych. - zaakceptowanych przez UE. - i wpisanych do korytarzy transportowych UE.Jest również priorytetową inwestycją w programie rozwoju KDP UE z możliwością bezpośredniego finansowania z dodatkowych środków europejskich jako zadanie wspólne UE. - z przedłużeniem ,, Y '' do  Niemiec  i   Czech.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób – Parlamentarzyści RP, przedstawiciele samorządów Województwa Wielkopolskiego, Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w tym m. in. z Kalisza  Ostrowa Wlkp. oraz Nowych Skalmierzyc,  pracownicy Uczelni Wyższych i Instytutów Branżowych, Biur Projektowych, PKP, eksperci, konsultanci i specjaliści ze Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych i FSNT NOT.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Na Boże Ciało w Łowiczu pociągiem ŁKA. Powrót  bezpłatny Na Boże Ciało w Łowiczu pociągiem ŁKA. Powrót bezpłatny
Następny artykuł Nowy projekt  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku -  Nostalgia w miniaturze Nowy projekt Muzeum Kolejnictwa na Śląsku - Nostalgia w miniaturze