Por Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z nowym zarządem

Por Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z nowym zarządem

22 czerwca 2019 | Źródło: Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka"
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 r. przyjęła uchwały powołujące na wspólną 3-letnią kadencję Zarząd Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. w następującym składzie:

Adam Hamryszczak – Prezes Zarządu
Michał Tabisz – Wiceprezes Zarządu

Nowo powołani członkowie Zarządu Spółki obejmą funkcje z dniem 22 czerwca br.

Fot. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka"
Adam Hamryszczak - prawnik, ekspert w dziedzinie zarządzania funduszami unijnymi z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej i samorządowej.

Od listopada 2015 r. pełnił  funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a od 18 stycznia 2018 r. do 4 czerwca 2019 r. na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odpowiadał między innymi za realizację programów:  Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia  oraz międzynarodowych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.Koordynował wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych a także nadzorował realizacje instrumentu  pożyczkowowego ,,Przedsiębiorcza Polska Wschodnia -Turystyka.

Pełnił również funkcje członka Stałego Komitetu  Rady Ministrów. 

W 2008 r. związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20.

Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Wakacyjne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych Wakacyjne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych
Następny artykuł Zbigniew Szafrański: Kto zbuduje przyszłość kolei? Zbigniew Szafrański: Kto zbuduje przyszłość kolei?