Forum Logistyczne państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Forum Logistyczne państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)

25 czerwca 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Wyzwania dla regionalnych firm transportowych realizujących przewozy towarowe oraz rządowe regulacje w obszarze transportu to główne tematy Forum Logistycznego Grupy Wyszehradzkiej (V4), w którym uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Spotkanie odbyło się w Budapeszcie 21 czerwca 2019 r.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

- Rozwój logistyki w regionie państw Grupy V4 wnosi nową jakość dla sektora transportu. Czyni nasz region coraz bardziej konkurencyjnym. W tym kontekście kwestia swobody działalności firm przewozowych na rynku wewnętrznym UE jest bezdyskusyjna  – powiedział minister A. Adamczyk.

Z uwagi na systematyczny wzrost przewozów intermodalnych, czyli przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu, polityka transportowa Unii Europejskiej szczególnie akcentuje rozwój logistyki. Sukces całego łańcucha transportu zależny jest od właściwego funkcjonowania terminali, a w tym od ich zdolności przeładunkowej, rozwiniętego zaplecza, skomunikowania kolejowego oraz drogowego, kosztowej efektywności i zakresu oferowanych usług. Przykładowo w 2018 r. w Polsce przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych, co stanowi wzrost o 15,6% rok do roku.

- Rozbudowa szlaków transportowych w jednakowym stopniu na osi wschód-zachód, jak i północ–południe stanowi klucz do konkurencyjności całego regionu V4. Temu przyświeca idea budowy szlaku Via Carpatia, usprawnienie korytarzy łączących porty Trójmorza, jak również prace nad liniami kolei dużych prędkości w państwach V4podkreślił minister A. Adamczyk.  

W ramach panelu dyskusyjnego wymieniono opinie na temat funkcjonowania i harmonizowania systemów poboru opłat drogowych. Minister Adamczyk przedstawił także plany rozwoju sieci drogowej w Polsce. Uchwalony przez rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 zakłada realizację ok. 2900 km autostrad i dróg ekspresowych. Docelowo długość dróg szybkiego ruchu w Polsce liczyć będzie około 7650 km, co znacznie ułatwi tranzyt przez Polskę dla ruchu międzynarodowego.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie ministra Andrzeja Adamczyk z Peterem Szijjartó, ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, podczas którego omówiono najważniejsze tematy z bieżącej agendy współpracy dwustronnej - w szczególności rozmawiano o inicjatywie połączenia szybką koleją Warszawy i Budapesztu przez Bratysławę, projekcie Via Carpatia oraz Pakiecie Mobilności.  Ministrowie potwierdzili zgodności co do wspólnego stanowiska Polski i Węgier w zakresie omawianych tematów.

Na marginesie Forum Logistycznego minister Andrzej Adamczyk spotkał się również z Laszló Mosóczi, sekretarzem stanu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier.