PKP TELKOL w projekcie FTTH

PKP TELKOL w projekcie FTTH

27 czerwca 2019 | Źródło: PKP Telkol
PODZIEL SIĘ

FTTH to projekt, w którym spółka PKP TELKOL realizuje jednocześnie 3 kontrakty. Po rozstrzygnięciu konkursów CPPC jest podwykonawcą firmy Nokia dla operatora Orange i realizuje program z dofinansowaniem unijnym.

Fot. PKP Telkol

POPC na obszarze ponad 10 powiatów jeleniogórskich w trybie „zaprojektuj i buduj”  przy czym wartość kontraktu przekracza 36 mln zł. Realizuje to powołany w 2018 roku zespół kierowników projektu i koordynatorów realizujących nadzór nad podwykonawstwem zleconym przez spółkę. Największe wyzwanie w tym projekcie stanowią skumulowane prace geodezyjno - projektowe oraz wykonawcze, które muszą zostać zrealizowane w krótkim okresie wymaganym umową. Firma układa kable w ziemi jak i wiesza je na liniach  napowietrznych.  W  pierwszej  kolejności realizowane są prace dla szkół, a w następnym kroku będą  wykonywane dla odbiorców prywatnych. Z tego powodu realizacja projektu podzielona została na kamienie milowe.  Zrealizowanie  tej  inwestycji pozwoli na nieograniczony dostęp do Internetu przez odbiorców tej usługi (FTTH ).

Obszar szczeciniecko-pyrzycki - kontrakt jest realizowany w kwocie przekraczającej 26 mln zł. Prace realizowane są również w formule „zaprojektuj – buduj” przez wyspecjalizowane firmy podwykonawcze wyłonione w trybie regulaminowym obowiązującym w PKP TELKOL, a końcowym odbiorcą zrealizowanych tak jak w jeleniogórskim prac budowlanych będą klienci Orange, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia w pierwszej kolejności wszystkich szkół w obszarze objętym działaniem inwestycji.

W obszarze Płockim PKP TELKOL buduje FTTH dla firmy Nexera, która jest spółką z grupy Nokia. Umowa budowlana opiewa na kwotę ponad 38 mln złotych i realizowana jest w obszarze Płocka (podzielona na 5 obszarów OLT). Przystająca do tej umowy jest umowa na proces projektowania, który kosztuje 8 mln złotych i stanowi odrębny od budowy kontrakt dla PKP TELKOL.