Prestiżowa akredytacja dla logistyków z Wydziału Zarządzania UŁ

Prestiżowa akredytacja dla logistyków z Wydziału Zarządzania UŁ

27 czerwca 2019 | Źródło: Uniwersytet Łódzki
PODZIEL SIĘ

Kierunek logistyka otrzymał akredytację na zgodność z wymogami międzynarodowego certyfikatu ELA (European Logistics Association), który potwierdza, że programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Przyszli absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician oraz European Senior Logistician.

Fot.Uniwersytet Łódzki

Jak wynika z Raportu Rocznego 2018 Transport Logistyka Polska, jednym z największych problemów sektora jest brak pracowników. Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał już w 2007 roku jako jeden z pierwszych w Polsce w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców z sektora TSL (Transport-Logistyka-Spedycja). Studia logistyczne na Wydziale Zarządzania UŁ skoncentrowane są na procesach transportowo-magazynowych (poziom licencjacki) oraz organizacji przepływu towarów w łańcuchach dostaw i procesach zakupowych (poziom magisterski), a ich program opiera się na najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, spełniającej światowe standardy edukacyjne. Potwierdzeniem tego jest pozytywny wynik akredytacji kierunku na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ spełnił wymagania akredytacyjne w 91% (pozytywny poziom od 80%), co jest jednym z najlepszych rezultatów w Polsce.

Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać wysoką średnią ocen i stosowne doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (po 2 latach na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (po 5 latach na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association). Certyfikat European Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

- W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne umiejętności, w tym: wnioskowania, radzenia sobie z zadaniami, pracy w grupie czy znajomość języków obcych, a akredytacja ELA z całą pewnością będzie dodatkowym atutem - mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser.

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał 1 010 certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikatów European Senior Logistician. System certyfikacji kompetencji zawodowych ELA jest  wysoko ceniony przez podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych oraz w sektorze produkcyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw  w Austrii, Belgii, Chinach. Czechach, Danii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech.

- Uzyskanie certyfikatu ELA pozwala na zrozumienie działania procesów logistycznych  w makroskali. Jest to certyfikat honorowany na arenie międzynarodowej, a jak wiadomo łańcuchy dostaw funkcjonują w tzw. globalnej wiosce. Daje managerom potwierdzenie zarówno wiedzy, jak i kompetencji w obszarze logistyki. Zdobycie certyfikacji ELA zmieniło moje perspektywy zawodowe. Połączenie dyplomu Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków  z doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych narzędzi, tj. zaawansowanym przetwarzaniem big data oraz kompetencji managerskich, stworzyło dla mnie podstawy do rozwoju zawodowego w konkurencyjnych łańcuchach dostaw. Obecnie zajmuję się prognozowaniem zapotrzebowania na gaz ziemny w skali kraju w centrali PGNiG SA. Myślę, że certyfikacja ELA jest szansą dla studentów kierunku Logistyka – podkreśla Adam Maciejewski, specjalista ds. prognozowania PGNiG SA.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają 1997 roku, kiedy powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią

PODZIEL SIĘ