Prestiżowa akredytacja dla logistyków z Wydziału Zarządzania UŁ

Prestiżowa akredytacja dla logistyków z Wydziału Zarządzania UŁ

27 czerwca 2019 | Źródło: Uniwersytet Łódzki
PODZIEL SIĘ

Kierunek logistyka otrzymał akredytację na zgodność z wymogami międzynarodowego certyfikatu ELA (European Logistics Association), który potwierdza, że programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Przyszli absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician oraz European Senior Logistician.

Fot.Uniwersytet Łódzki

Jak wynika z Raportu Rocznego 2018 Transport Logistyka Polska, jednym z największych problemów sektora jest brak pracowników. Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał już w 2007 roku jako jeden z pierwszych w Polsce w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców z sektora TSL (Transport-Logistyka-Spedycja). Studia logistyczne na Wydziale Zarządzania UŁ skoncentrowane są na procesach transportowo-magazynowych (poziom licencjacki) oraz organizacji przepływu towarów w łańcuchach dostaw i procesach zakupowych (poziom magisterski), a ich program opiera się na najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, spełniającej światowe standardy edukacyjne. Potwierdzeniem tego jest pozytywny wynik akredytacji kierunku na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ spełnił wymagania akredytacyjne w 91% (pozytywny poziom od 80%), co jest jednym z najlepszych rezultatów w Polsce.

Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać wysoką średnią ocen i stosowne doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (po 2 latach na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (po 5 latach na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association). Certyfikat European Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

- W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne umiejętności, w tym: wnioskowania, radzenia sobie z zadaniami, pracy w grupie czy znajomość języków obcych, a akredytacja ELA z całą pewnością będzie dodatkowym atutem - mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser.

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał 1 010 certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikatów European Senior Logistician. System certyfikacji kompetencji zawodowych ELA jest  wysoko ceniony przez podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych oraz w sektorze produkcyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw  w Austrii, Belgii, Chinach. Czechach, Danii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech.

- Uzyskanie certyfikatu ELA pozwala na zrozumienie działania procesów logistycznych  w makroskali. Jest to certyfikat honorowany na arenie międzynarodowej, a jak wiadomo łańcuchy dostaw funkcjonują w tzw. globalnej wiosce. Daje managerom potwierdzenie zarówno wiedzy, jak i kompetencji w obszarze logistyki. Zdobycie certyfikacji ELA zmieniło moje perspektywy zawodowe. Połączenie dyplomu Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków  z doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych narzędzi, tj. zaawansowanym przetwarzaniem big data oraz kompetencji managerskich, stworzyło dla mnie podstawy do rozwoju zawodowego w konkurencyjnych łańcuchach dostaw. Obecnie zajmuję się prognozowaniem zapotrzebowania na gaz ziemny w skali kraju w centrali PGNiG SA. Myślę, że certyfikacja ELA jest szansą dla studentów kierunku Logistyka – podkreśla Adam Maciejewski, specjalista ds. prognozowania PGNiG SA.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają 1997 roku, kiedy powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł GATX Rail Poland kolejnym najemcą The Warsaw HUB GATX Rail Poland kolejnym najemcą The Warsaw HUB
Następny artykuł Agility partnerem logistycznym prestiżowych wyścigów Porsche Carrera Cup Asia Agility partnerem logistycznym prestiżowych wyścigów Porsche Carrera Cup Asia