Nadzór nad realizacją KSZR - przetargi ogłoszone

Nadzór nad realizacją KSZR - przetargi ogłoszone

28 czerwca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Generalna Dyrekcjia Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie postępowania przetargowe na wybór wykonawców usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją czterech Regionalnych Projektów Wdrożeniowych w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1.  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją opublikowaną na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl i do złożenia ofert.

Fot. GDDKiA

Przetargi na nadzór nad KSZR

W ramach ogłoszonych postępowań na nadzór inwestorski poszukujemy wykonawców usług:

  • Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa” (numer ID 121284)
  • Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.„Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach - drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w Zabrzu-Kończycach” (numer ID 121492)
  • Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Gdańsku i Olsztynie - drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek” (numer ID 120910)
  • Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR Stryków” (numer ID 120574)

Wybieramy wykonawcę dla Regionalnych Projektów Wdrożeniowych…

Ponadto, obecnie trwa procedura wyboru wykonawców Regionalnych Projektów Wdrożeniowych, którzy zaprojektują, dostarczą, a następnie wdrożą w pasie drogowym moduły rozproszone oraz zintegrują je z Systemem Centralnym KSZR. Wykonawcy w ramach każdego z projektów regionalnych mają też za zadanie zaprojektować i wykonać roboty budowlane związane z dostosowaniem budynków przeznaczonych na regionalne Centra Zarządzania Ruchem. Przedmiotem zamówienia są ponadto usługi rozwoju oraz wsparcia i utrzymania systemu.

…i Centralnego Projektu Wdrożeniowego

Równolegle prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy kluczowego Centralnego Projektu Wdrożeniowego, w ramach którego opracowane zostanie oprogramowanie centralne wraz niezbędną infrastrukturą sprzętową, które będzie sterować całością systemu.

Projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I obejmie niemal jedną trzecią dróg wchodzących na terenie Polski w skład europejskiej sieci  bazowej TEN-T. Łącznie to ponad 1100 km. Zintegrowany system zarządzania ruchem zapewni płynną i bezpieczniejszą jazdę na polskich drogach.

Dofinansowanie ze środków UE

Projekt KSZRD uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro z środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.