A4 i S8 bardziej „elektryczne”

A4 i S8 bardziej „elektryczne”

02 lipca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA podpisała umowy na dzierżawę 10 miejsc pod punkty ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych kategorii I na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem i Katowicami oraz drodze ekspresowej S8 między Wrocławiem i Łodzią.

Piktogram: GDDKiA

Pilotaż wystartował w lutym

Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku GDDKiA ogłosiła przetarg na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach ogłoszenia szukaliśmy chętnych do pełnienia roli operatora ogólnodostępnych punktów ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla punktów zlokalizowanych na 13 obiektach MOP (kategorii I) w ciągu autostrady A4 między Wrocławiem a Katowicami, oraz drogi ekspresowej S8 od Łodzi do Wrocławia.

Do postępowania przetargowego przystąpiło trzech oferentów:

  • Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o.,
  • Konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o. oraz GreenWay Infrastrukture s.r.o.,
  • Konsorcjum Magenta Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 

W sumie przedstawiono 22 oferty na wszystkie 13 lokalizacji.

Znamy 10 lokalizacji na A4 i S8

Po dokonaniu oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych, wysokości zaoferowanych czynszów oraz zastosowaniu antymonopolowej zasady naprzemienności lokalizacji, zgodnie z którą jeden podmiot nie może wydzierżawić lokalizacji następujących po sobie w danym kierunku drogi - zasada „ABAB”, wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla 10 lokalizacji.

Dla MOP Krajków Północ, MOP Prószków oraz MOP Chechło nie podpisano umowy ze względu na niezachowanie zasady naprzemienności punktów ładowania (zasada antymonopolowa „ABAB”).

Ładowanie od przyszłego roku

Umowy dzierżawy zostały podpisane 28 czerwca 2019 r. na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat). Na ich podstawie, na wybranych MOP, powstaną po dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden punkt o mocy co najmniej 22 kW oraz drugi o mocy co najmniej 50 kW. Zgodnie z zawartymi umowami uruchomienie punktów ładowania powinno nastąpić w terminie do 12 miesięcy.