GDDKiA: Wybieramy wykonawcę prac zabezpieczających na A1!

GDDKiA: Wybieramy wykonawcę prac zabezpieczających na A1!

05 lipca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

To kolejny krok przybliżający nas do oddania do ruchu autostradowej obwodnicy Częstochowy, czyli odcinka F autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ (Rząsawa) do węzła Częstochowa Blachownia.

Fot. GDDKiA

Kontynuacja prac

GDDKiA kontynuuje działania mające na celu zabezpieczenie i dokończenie budowy tego odcinka A1. Działania te skupiają się obecnie na jak najszybszym oddaniu do ruchu ciągu głównego autostrady, z uwagi na jego newralgiczne położenie, między odcinkami A1, których budowa w najbliższym czasie zostanie zakończona.

GDDKiA, po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy tego odcinka do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, była zmuszona do odstąpienia w kwietniu 2019 r. od umowy z konsorcjum realizującym A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Konsorcjum firm, z Salini Polska jako liderem, pomimo wielokrotnych wezwań w trybie kontraktowym, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził inwestycję niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. 

Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, Minister Infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota na jego realizację jedynie o ok. 13% przekroczy kosztorys z 2015 roku - czytaj więcej .

GDDKiA negocjuje zgodnie z prawem…

Przypominamy, że 28 maja br. miała miejsce rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej w związku z odwołaniem złożonym przez byłego wykonawcę - Salini Polska. Firma domagała się wstrzymania rozpoczętej procedury pilnego wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających w trybie negocjacji bez ogłoszenia i nowego ogłoszenia postępowania przetargowego, w którym mogłaby brać udział. KIO oddaliła odwołanie Salini Polska na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających w formie negocjacji bez ogłoszenia. Wyrok potwierdził poprawność działań GDDKiA, tym samym rozpoczęta procedura przetargowa mogła zostać dokończona.

… i skutecznie. Mamy krótszą realizację i dłuższą gwarancję!

Dzięki oparciu procedury wyboru wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie jeszcze przed końcem sierpnia. Pozwoli to na realizację pilnych prac zabezpieczających już wykonanego zakresu inwestycji. W wyniku prowadzonych negocjacji najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Budimex S.A z Warszawy oraz BUDPOL Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wykonanie przedmiotu umowy za 434 402 991,17 złotych oraz deklarując skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc i przedłużając okres gwarancji jakości nawierzchni z betonu cementowego o 5 lat.

Co dalej?

Zgodnie z założonym harmonogramem (przy braku odwołań) w sierpniu podpiszemy umowę z wykonawcą. Prace zabezpieczające planowane są do zakończenia najpóźniej 15 listopada 2019 r. Przed dopuszczeniem do ruchu konieczne będzie jeszcze wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót.

Kalendarium dla odcinka F autostrady A1

  • 12 października 2015 r. - zawarcie umowy na budowę autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem),
  • 29 kwietnia 2019 r. - odstąpienie przez GDDKiA od umowy z winy Wykonawcy: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33359/Rozwiazanie-umowy-z-wykonawca-kontraktow-A1-i-S3
  • 7 maja 2019 r. - wysłanie zaproszenie do negocjacji,
  • 13-24 maja 2019 r. - negocjacje z wybranymi podmiotami,
  • 27 maja 2019 r. - wysłanie zaproszeń do składania ofert,
  • 13 czerwca 2019 r. - otwarcie ofert,
  • 5 lipca 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty na prace zabezpieczające.

Odcinek F stanowi fragment autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice. Zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego w  powiatach częstochowskim i kłobuckim na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa.  

W ramach tego odcinka zostaną wybudowane trzy węzły: Częstochowa Północ (Rząsawa) Częstochowa Jasna Góra (Ligota) oraz Częstochowa Blachownia, które pozwolą na skomunikowanie z drogami krajowymi, planowanej do udostępniania kierowcom najbliższym czasie, autostrady od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe.

Blisko 40 km autostrady A1 jeszcze w tym roku

Przypomnijmy, że jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 33 km autostrady, od węzła Częstochowa Południe do Pyrzowic. Na północ od Częstochowy trwa budowa 5 odcinków autostrady, jednego na terenie województwa śląskiego oraz czterech w województwie łódzkim. Wszystkie, w standardzie po trzy pasy w obu kierunkach, zostaną wybudowane po istniejącym śladzie DK1. Planowany termin oddania do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem, powinien nastąpić przed końcem 2021 r. Natomiast piąty odcinek od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk zostanie udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r.