Polsko-kazachstańskie rozmowy o zacieśnianiu współpracy transportowej

Polsko-kazachstańskie rozmowy o zacieśnianiu współpracy transportowej

06 lipca 2019 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

W dniach 2-3 lipca 2019 r., w Warszawie miało miejsce III posiedzenie Polsko-Kazachstańskiej Grupy Roboczej ds. Transportu. Delegaci polskiej przewodniczył wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, delegacji Kazachstanu wiceminister przemysłu i rozwoju infrastrukturalnego Berik Kamaliev. Najważniejszymi tematami rozmów były m.in. kształtowanie przewozów kontenerowych w kierunku Chiny-Kazachstan-Polska-Europa, w tym rozwój Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej (Middle Corridor) oraz współpraca w zakresie połączeń lotniczych.

 

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

- Kazachstan jest dla Polski partnerem strategicznym w Azji Centralnej w zakresie rozwoju korytarzy transportowych – zarówno transkaspijskich, jak i transsyberyjskich. Położenie geograficzne oraz potencjał jaki posiadają oba kraje w sposób naturalny wskazuje na możliwości współdziałania. Najszybszy i najkrótszy szlak kolejowy między Europą a Chinami przebiega bowiem m.in. przez Polskę i Kazachstan – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Obie strony zgodziły się, że odpowiedzią na rosnącą wymianę towarów jest podjęcie działań inwestycyjnych w rozwój infrastruktury. Kluczowymi instrumentami w tym zakresie są inwestycje realizowane z programów wieloletnich. W Polsce jest to Program Budowy Dróg Krajowych do 2023 r. (z perspektywą do 2025 r.) i Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. Sieć kolejowa Polski wynosi ok. 20 tys. km linii, z czego 12 tys. jest zelektryfikowanych, a docelowa długość sieci dróg ekspresowych i autostrad to 8 tys. km.

Podczas spotkania plenarnego strona polska przedstawiła informacje o swoich doświadczeniach dotyczących kontroli pojazdów ciężarowych, systemu poboru opłat drogowych oraz budowy dróg betonowych. W odpowiedzi na duże zainteresowanie tymi tematami po stronie Kazachstanu przeprowadzono wizyty studyjne w punkcie kontroli drogowej i na odcinku budowanej drogi betonowej. Było to okazją do wymiany doświadczeń i zaowocowało deklaracjami dalszej wymiany najlepszych praktyk w sektorze drogowym.

- Doceniamy dotychczasowe wspólne działania na rzecz rozwoju w sektorze transportowym oraz widzimy potrzebę podejmowania kolejnych wyzwań – powiedział wiceminister A. Bittel.

Poruszono także temat współpracy w zakresie usług pocztowych i możliwości wykorzystania korytarzy transportowych w handlu elektronicznym (e-commerce) oraz możliwości osiągniecia efektu synergii dzięki włączeniu we współpracę korytarzy interkontynentalnych portów morskich.