Kolejna faza prac w Małaszewiczach

Kolejna faza prac w Małaszewiczach

09 lipca 2019 | Źródło: Trakcja PRKiI
PODZIEL SIĘ

Na stacji Małaszewicze Południowe oddano do eksploatacji parzystą stronę stacji płynnie przechodząc do prac na stronie nieparzystej.

Fot. Trakcja PRKiI

Stacja Małaszewicze Południowe stanowi ważny element Stacji Małaszewicze, częścią której jest jeden z największych w Polsce i Europie tzw. suchych portów przeładunkowych o znaczeniu międzynarodowym. Przedmiotem prac była przebudowa układu torowego stacji Małaszewicze Południowe wraz z modernizacją podtorza, budową odwodnienia, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, srk, teletechniki, obiektów inżynieryjnych oraz postawieniem nowego budynku nastawni. Prace objęły modernizację 11 torów o łącznej długości blisko 6 km oraz zabudowę 15 nowych rozjazdów. Oddano do eksploatacji nowy dwukondygnacyjny budynek nastawni lokalnej, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia dla dyżurnych ruchu z trzema stanowiskami, pomieszczenia komputerowe, stanowisko dla agregatu prądotwórczego, rozdzielnia SRK i UPS, a także trzy wydzielone pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem.

Zakres robót budowlanych w zakresie branży srk obejmował m.in. zabudowę nowych sygnalizatorów świetlnych czy elektromagnesów torowych stanowiących element systemu hamowania pociągów. W ramach przedmiotowego kontraktu stacja Małaszewicze zostanie włączona do systemu zdalnego sterowania z LCS Terespol.

Dzięki modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h i 120 km/h dla ruchu towarowego. Zwiększy się również efektywność wykorzystania linii kolejowej, co znacząco wpłynie na poprawę oferty przewozowej przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji infrastruktury. Sprawne przełączenie ruchu i przejście z robotami budowlanymi ze strony parzystej na stronę nieparzystą stacji było możliwe dzięki intensywnemu prowadzeniu prac w czasie nocnych i dobowych zamknięć torowych.