Umowa na przebudowę drogi startowej na lotnisku w Radomiu podpisana

Umowa na przebudowę drogi startowej na lotnisku w Radomiu podpisana

10 lipca 2019 | Źródło: PPL
PODZIEL SIĘ

Wczoraj w Radomiu w obecności szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka Suskiego i wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda,  podpisana została umowa na realizację istotnego etapu inwestycyjnego na Lotnisku Radom, tj. wydłużenie drogi startowej.

Fot. PPL

Przetarg ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzającego lotniskiem w Radomiu, na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oraz wydłużenie drogi startowej wygrała firma Max Bögl Polska Sp.z o.o. z Wrocławia. Firma przedstawiła najniższą ofertę opiewającą na kwotę 146,7 mln PLN brutto. W przetargu wystartowały również Budimex SA (154,9 mln PLN brutto), Strabag Sp. z o.o. (164,6 mln PLN brutto) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 mln PLN brutto).

Oferta firmy Max Bögl Polska Sp. z o.o. spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert była cena.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) podjęło decyzję o przebudowie lotniska w Radomiu, dostrzegając potencjał i możliwości jakie daje port na Sadkowie. Po wydłużeniu pasa o 500 metrów, zwiększeniu liczby miejsc postojowych dla samolotów, wybudowaniu nowoczesnego terminala i parkingów, pierwsze samoloty będą mogły odlecieć z Radomia pod koniec 2020 roku. Sadków ma odciążyć Lotnisko Chopina, które niedługo osiągnie maksimum przepustowości.

Do tej pory PPL podpisało 5 umów z wykonawcami praca na lotnisku w Radomiu na łączną 154 620 149,62. Przedmiotem umów są:

  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych dla Lotniska Radom-Sadków
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowyc i dworców
  • Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala dla lotniska Radom-Sadków
  • Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu