Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

Kolejna inwestycja kolejowa na Pomorzu przy udziale Multiconsult Polska

10 lipca 2019 | Źródło: Multiconsult Polska
PODZIEL SIĘ

Firma Multiconsult Polska przygotuje dokumentację przygotowawczą dla projektu „Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” – tak zadecydowało PKP PLK po przeprowadzonym przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fot. Multiconsult Polska

Linia kolejowa nr 213, której dotyczy zamówienie, obejmuje trasę o długości 62,827 km z Redy na Hel, od stacji Reda km -0,749 do stacji Hel km 62,078. Znajduje się ona w północnej części Polski na terenie województwa pomorskiego. Ma istotne znaczenie przede wszystkim dla ruchu turystyczno-rekreacyjnego skierowanego na Półwysep Helski oraz na wybrzeże od Władysławowa do Karwi, Jastrzębiej Góry czy Dębek.

Celem inwestycji jest poprawa przepustowości linii Reda – Hel. Trasa ta jest popularna przez cały rok, ma duże znaczenie w obsłudze regionalnego ruchu pasażerskiego. Natomiast największe potoki pasażerskie występują przede wszystkim w okresie wakacyjnym, podczas którego kursują po niej oprócz pociągów regionalnych także te dalekobieżne. Ze względu na ograniczoną – przez infrastrukturę – przepustowość linii obecnie częstotliwość kursowania pociągów jest niewystarczająca, a czas przejazdu długi.

Firma Multiconsult Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej. Jest to istotny element całej realizacji – jedną z jej części jest Studium Wykonalności, niezbędne podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Naszym zadaniem jest dostarczenie PKP PLK dokumentacji przygotowawczej, która zostanie wykorzystana do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie zakresu realizacji projektu. Ponadto, materiały, które przygotujemy, będą stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na prace projektowe i budowlane - powiedziała Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska.

Spółka ma również zarekomendować optymalne rozwiązanie inwestycyjne dla projektu. Powinno ono uwzględniać prognozy odnoszące się do przewozów – ze szczególnym uwzględnieniem ruchu sezonowego – oraz przyszłych potrzeb eksploatacyjnych linii. Co więcej, w zakresie jej obowiązków jest również zaprezentowanie szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych w postaci modelu mikrosymulacyjnego dla analizowanej linii.

Przed nami szczegółowa analiza co najmniej czterech opcji inwestycyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby wybrać ten wariant, który w przyszłości możliwie jak najlepiej zda egzamin z dopasowania rozwiązań do specyfiki trasy - stwierdza Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska

Kontrakt PKP PLK z firmą Multiconsult Polska ma wartość 1 417 000,00 zł netto i przewidywany jest do współfinansowania ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.

 

Od redakcji

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.
PODZIEL SIĘ