Regulacje UTK: Zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją

UTK: Zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją

11 lipca 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego przygotował opracowanie prezentujące i podsumowujące zmiany, które zostały przejęte w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych obowiązującym. Zestawienie pozwoli łatwo zorientować się w zmianach.

Fot. GATX

Zestawienie zostało przygotowane z myślą o wszystkich uczestnikach przewozu towarów niebezpiecznych. Opracowanie powstało, ponieważ 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF).

Przewozy towarów niebezpiecznych koleją powinny być realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych m.in.: RID - (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) oraz Załącznik 2 do SMGS - (przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej).

Zadaniem Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych jest kontrola wywiązywania się przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz użytkowników bocznic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Plik RID 2019 – zmiany w przepisach regulujących przewóz towarów niebezpiecznych koleją dostępny jest na stronie UTK w dziale Systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem --> Przewóz Towarów Niebezpiecznych. Znajduje się on na dole strony w paragrafie zatytułowanym „Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)”.

 

PODZIEL SIĘ