Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija współpracę na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami

Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija współpracę na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami

17 lipca 2019 | Źródło: WKD
PODZIEL SIĘ

Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Spółka WKD zawarła umowę z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport" dotyczącą współpracy w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

Fot. WKD

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych skupia się na integracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, przyjmując za podstawowe pole działania grupę najmłodszych, tj. dzieci i młodzież szkolną. Kształtowanie odpowiednich postaw od wczesnych lat, na początkowym etapie nauki umożliwi osiągnięcie w życiu dorosłym pełnego zrozumienia i empatii dla osób z ograniczeniami fizycznymi i społecznymi.

– Dzięki podjętej współpracy z Fundacją Akademii Integracji chcemy pokazać otwartość WKD na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, z jakimi w życiu codziennym muszą borykać się osoby z niepełnosprawnościami – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Wśród podstawowych projektów realizowanych samodzielnie przez Fundację lub przy wsparciu partnerów i sponsorów znajdują się warsztaty integracyjno-edukacyjne zachęcające do stosowania zasady fair play w każdej dziedzinie życia, obozy rehabilitacyjne, audyty sprawdzające poziom przystosowania infrastruktury dla osób poruszających się na wózkach, szkolenia wolontariuszy i pracowników dedykowanych do pomocy osobom z niepełnosprawnościami czy budowa aplikacji internetowej „Czywjadę” – interaktywnej mapy informującej o zakresie przystosowania obiektów infrastruktury dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Ważnym elementem integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest poprawa bezpieczeństwa oraz transport bez barier. Stąd bardzo mnie cieszy zawiązanie współpracy ze spółką WKD. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie integracji w połączeniu z dotychczas wdrażanymi przez spółkę rozwiązaniami pozwoli na wypracowanie najlepszych praktyk z korzyścią dla wszystkich użytkowników systemu komunikacji WKD – podkreślił Radosław Stańczuk, Prezes Zarządu Fundacji Akademia Integracji.

Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach zawartej umowy stała się partnerem Fundacji, wspierając jej cele statutowe związane z promocją zdrowia, rehabilitacji oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł  Międzynarodowa legitymacja na smartfonie uprawnia do ulgi Międzynarodowa legitymacja na smartfonie uprawnia do ulgi
Następny artykuł Ilu maszynistów poprowadzi pociąg towarowy z Przemyśla do Szczecina w jedną stronę? Ilu maszynistów poprowadzi pociąg towarowy z Przemyśla do Szczecina w jedną stronę?