GDDKiA wznowiła przetarg na dwie części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych KSZR

GDDKiA wznowiła przetarg na dwie części Regionalnych Projektów Wdrożeniowych KSZR

20 lipca 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1 dotyczące dwóch części: w obszarze dróg krajowych nr A1, A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi oraz nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu.

Fot. GDDKiA

To ponowienie unieważnionych w ubiegłym miesiącu dwóch części zamówienia dla Regionalnych Projektów Wdrożeniowych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przypomnijmy, że powodem było wartość złożonych ofert przekroczyła kwoty, które planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tych zadań. Zgodnie z zapowiedziami w znowelizowanej dokumentacji przetargowej zoptymalizowany został zakres zamówienia oraz zapisy kontraktowe.

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej inteligentnych systemów transportowych i podłączenie jej do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem.

Termin otwarcia ofert został określony na 28 sierpnia 2019 r.

Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/129720/regionalne-projekty-wdrozeniowe-krajowy-system-zarzadzania-ruchem-drogowym-na-sieci-ten-t-etap-1-1. Numer Id postępowania: 129720

Oferty złożone na pozostałe dwie części poprzedniego zamówienia na Regionalne Projekty Wdrożeniowe (dotyczące dróg S6 i S7 w oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie oraz dróg A1, A4, S1 w Oddziale GDDKiA w Katowicach) są obecnie na etapie oceny i badania w celu wyłonienia wykonawców.