Stabilny poziom przeładunków....

Stabilny poziom przeładunków....

20 lipca 2019 | Źródło: ZZPM Szczecin i Świnoujście/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Zespół portów Szczecin-Świnoujście w pierwszym półroczu br. wypracował lepszy o dwa procent wynik przeładunków towarów aniżeli w ubiegłym roku.

Fot. ZMPSiŚ

Ogółem w  okresie od stycznia do czerwca br. spółki operatorskie działające na nabrzeżach ZMPSiŚ przeładowały 16 573,1 tys. ton towarów. W śród nich najlepszy wynik ze wzrostem o 16,2 proc. wypracowano w grupie inne masowe. Do portów zawinęło więcej statków z importem kruszyw i metanolu oraz nawozami i surówką żelaza. Odnotowano również większy eksport smoły i kwasu siarkowego.

Na drugim miejscu z wynikiem lepszym o 9 proc. są paliwa. Na plusie są także przeładunki węgla i zbóż. Pozostałe grupy towarowe, tj. ruda, drobnica i kontenery zakończyły pierwsze półrocze z bilansem ujemnym. 

Miniony 2018 rok porty w Szczecinie i Świnoujściu zakończyły rekordowym wynikiem prawie 29 mln ton obsłużonych ładunków. W tym roku wynik powinien oscylować wokół 30 mln ton. Jak  wynika z portowych analiz, w drugim półroczu dynamika wzrostu obsługiwanych towarów powinna być większa aniżeli w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. (Monika Woźniak-Lewandowska).

Zagadnienia związane z działaniem na rzecz wzrostu przeładunków w Zespole Portów Szczecin- Świnoujście są od dwóch lat omawiane w czasie co październikowej konferencji NaviRail, która gromadzi nie tylko portowców i logistyków szczecińskich ale stara sie zaangażować do debaty podmioty gospodarcze zainteresowane wysyłaniem swoich produktów koleją lub rzeką, położone w górze Odry, czyli tworzące bezpośrednie zaplecze gospodarcze dla obu portów. Projekt zapoczątkowany z inicjatywy Kuriera Kolejowego będzie kontynuowany i w tym roku, aczkowliek w zmienionej formule organizacyjno - finansowej. Kurier Kolejowy bedzie jednak w dalszym ciągu dostarczał wątki mrerytoryczne i z dużą uwagą przyglądał się debacie,oraz informował czytelników o jej przebiegu i spodziewanych efektach. Ale o tym już niedługo.