Startuje budowa gazociągu Strachocina-Słowacja dla Gaz System

Startuje budowa gazociągu Strachocina-Słowacja dla Gaz System

23 lipca 2019 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Konsorcjum Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków S.A.  podpisało umowę  o wartości 521 mln 479 055 zł netto z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „Budowę gazociągu Strachocina-Granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Fot. Budimex

Inwestycję zrealizuje Dywizja  Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimeksu. W październiku 2018 roku Budimex zakończył dla tego samego inwestora kontrakt budowy gazociąg Czeszów – Kiełczów. 

Prace rozpoczynają się w dniu podpisania umowy a termin na zakończenie prac wynosi 31 miesięcy od daty jej podpisania. Inwestycja obejmuje budowę gazociągu  wysokiego ciśnienia o długości około 59 km i średnicy DN 1000 oraz ciśnieniu roboczym 8,4 MPa.  W trakcie realizacji zostaną wykorzystane technologie bezwykopowe takie jak: HDD (horyzontalne przewierty sterowane), Direct Pipe oraz mikrotuneling. Z uwagi na przebieg trasy gazociągu na obszarach zagrożonych ruchami geodynamicznymi wymagane będzie zabezpieczenie osuwisk z wykorzystaniem mikropali stabilizujących.

Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza w województwie podkarpackim. Inwestycja stanowi ważny element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu z uwagi na jej strategiczne znaczenie  - połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są Gaz – System i Eustream a.s – polski i słowacki operator systemu przesyłowego.