Zarząd PKP Telkol na następną kadencję powołany...

Zarząd PKP Telkol na następną kadencję powołany...

24 lipca 2019 | Źródło: PKP Telkol
PODZIEL SIĘ

24 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

PKP Telkol

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Mirosława Gilarskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, na kolejną kadencję. Na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych został powołany Pan Krzysztof Matey.

Od 24 lipca 2019 roku skład Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawia się następująco:

  1. Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Szmit – Członek Zarządu ds. technicznych
  3. Krzysztof Matey – Członek Zarządu ds. finansowych

Jednocześnie został powołany skład Rady Nadzorczej PKP TELKOL sp. z o.o. III kadencji:

  1. Jolanta Dębiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Janusz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
  3. Iwona Beata Czech-Wojdecka – Członek Rady Nadzorczej