Pol-Miedź Trans rusza na zakupy...

Pol-Miedź Trans rusza na zakupy...

31 lipca 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

29 kwietnia br. Spółka Pol - Miedź Trans Sp. z o.o. podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie”.

Fot. Archiwum KK

Celem projektu jest rozszerzenie działalności Spółki w zakresie kolejowego transportu intermodalnego poprzez zakup taboru – 100 wagonów platform oraz 1 lokomotywy elektrycznej jednosystemowej.  Łączna wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 dla projektu wyniesie 26 880 613,43 zł.
Projekt wychodzi naprzeciw  oczekiwaniom klientów  jak również potrzebom dywersyfikacji oferowanych przez Spółkę usług, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jej konkurencyjności na rynku przewozów kolejowych.

Spółka Pol-Miedź Trans  właśnie opublikowała ogłoszenie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu jednej fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej z silnikiem dojazdowym i 100 szt. fabrycznie nowych wagonów podkontenerowych serii „S” (w tym 31 szt. nowych 4 osiowych wagonów 60’ serii Sgnss oraz 69 szt. nowych 6 osiowych wagonów 80’ serii Sggrss). Zamawiający wymaga aby Obydwa zamówienia zostały zrealizowane do dnia 31.10.2020 roku. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., ul M. Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin w terminie do dnia 02.09.2019r.

Szczegółowe informacje  dotyczące ofert zakupu lokomotywy można znaleźć pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193701  a wagonów: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192629

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł UTK:  Przewozy towarowe w I połowie 2019 r. UTK: Przewozy towarowe w I połowie 2019 r.
Następny artykuł Nowe pojazdy z NEWAGu dla Podkarpacia Nowe pojazdy z NEWAGu dla Podkarpacia