Rozpoczęły się roboty budowlane na A1, autostradowej obwodnicy Częstochowy!

Rozpoczęły się roboty budowlane na A1, autostradowej obwodnicy Częstochowy!

01 sierpnia 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Wczoraj, od godziny 20:00, rozpoczęło się układanie nawierzchni z betonu cementowego. W pierwszej kolejności realizowane będą prace na odcinku ponad 800 metrowym, od km 424,310 do 425,140. Roboty nawierzchniowe powinne zostać zakończone dziś w godzinach wieczornych. Jednocześnie rozbudowywane jest zaplecze techniczne, aby zmaksymalizować front robót. W tym celu, miedzy innymi, trwa przenoszenie parku maszynowego, z zakończonych już odcinków autostrady A1.

Fot. GDDKiA

Najbliższe plany obejmują przygotowywanie kolejnych odcinków pod ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz kontynuację układania nawierzchni betonowej. Zakres prac, w szczególności, będzie obejmował wykonanie robót zabezpieczających na ciągu głównym, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych, włącznie z wykonaniem podbudowy z betonu chudego, nawierzchni z betonu cementowego, również roboty wykończeniowe obiektów inżynierskich. Całość prac zabezpieczających ma zostać zrealizowana do 15 listopada.

24.07.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac zabezpieczających konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe z  Wrocławia, BUDIMEX z Warszawy oraz BUDPOL z Częstochowy. 25 lipca GDDKiA przykazała plac budowy a już 31 lipca ruszyły prace nawierzchniowe.

Jednocześnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na dokończenie prac na tym odcinku A1. Te zamówienie będzie obejmowało wykonanie zakresu niezbędnego do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowalnego, warunkującej udostepnienie tego 21 km odcinka autostrady. Są to między innymi elementy BRD, ekrany akustyczne, oświetlenie węzła Rząsawa, ogrodzenie pasa drogowego autostrady.