Ocena wniosków w konkurskie nr POIiŚ.5.2/1/18 została zakończona

Ocena wniosków w konkurskie nr POIiŚ.5.2/1/18 została zakończona

01 sierpnia 2019 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiło listę projektów wybranych do dofinansowania, uwzględniającą wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów  i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK - CUPT) w dniu 31 lipca 2019 r.

Do dofinansowania w ramach konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/18  dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T wybrano dwa nastepujące projekty:

"Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności". - wnioskodawca: InnoBaltica Spółka z o.o., koszt całkowity projektu: 130374299,98 PLN, wnioskowane dofinansowanie: 90666666,65 PLN, kwota dofinansowania: 90666666,65 PLN, dofinansowanie UE 75 %.

"Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego".  - wnioskodawca: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., koszt całkowity projektu: 107942669,81 PLN, wnioskowane dofinansowanie: 74581777,91 PLN, kwota dofinansowania: 74581777,91 PLN, dofinansowanie UE 75 %.