Regulacje Montaż urządzeń bezpiecznej kontroli jazdy...

Montaż urządzeń bezpiecznej kontroli jazdy...

06 sierpnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Instalacja urządzeń bezpiecznej kontroli jazdy, takich jak układy automatyki bezpieczeństwa pociągu, wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji zmodernizowanego w ten sposób pojazdu - wynika z opublikowanego Stanowiska Prezesa UTK.

Urząd Transportu Kolejowego

Sytuacja opisana w Stanowisku dotyczy najczęściej pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które w celu eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostają doposażone w urządzenia sterowania klasy B (takich jak SHP, CA Radio-stop).

Stanowisko omawia również przypadki pojazdów wcześniej dopuszczonych do eksploatacji w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ale dotychczas nieużytkowanych na głównej sieci kolejowej z powodu braku urządzeń sterowania klasy B.

W opisanych przypadkach zmiany powinny być kwalifikowane jako modernizacja pojazdu, która wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Wszystkie stanowiska Prezesa UTK można znaleźć na stronie www.