Budimex SA przyspiesza prace na obwodnicy Skarżyska-Kamiennej

Budimex SA przyspiesza prace na obwodnicy Skarżyska-Kamiennej

08 sierpnia 2019 | Źródło: Budimex
PODZIEL SIĘ

Roboty nad drogą ekspresową S7 na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego postępują zgodnie z harmonogramem. Budimex zakończył już większą część prac na trasie, która ma być oddana do użytku w maju 2020 r. Drogowcy nie wykluczają jednak, że obwodnicą pojedziemy jeszcze w tym roku.

Fot. Budimex

Realizowana przez Budimex inwestycja obejmuje nie tylko 7,6 km odcinek trasy S7, ale także 14 km dróg serwisowych i dojazdowych. Oprócz tego, obwodnica ma składać się z 10 obiektów mostowych i 5 przepustów. Prace związane z budową rozpoczęły się w październiku 2017 r. – Na dziś, wszystkie wykopy na odcinku głównym zostały zakończone. Wykonaliśmy już ponad 1 000 000 m³ nasypów, co stanowi około 95% całości planowanych w tym zakresie prac. Obecnie trwają roboty związane z budową konstrukcji jezdni trasy głównej. Przygotowujemy się też do rozpoczęcia prac wykończeniowych, w tym humusowania, stawiania ekranów akustycznych czy barier drogowych – mówi Artur Popko, Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny.

Wykonawca utrzymuje Tymczasową Organizację Ruchu na początku projektowanego odcinka, od strony Warszawy oraz na końcu, od strony Kielc. Na przełomie sierpnia i września odbędzie się przełożenie ruchu, które pozwoli na połączenie odcinka z drogą ekspresową od strony Radomia.

Fot. Budimex

Postępy na wszystkich frontach

Od czasu rozpoczęcia prac do dziś, Budimex zdążył wykonać większość robót branżowych. Zakończono m.in. przebudowę kolizji wysokiego napięcia, sieci gazowych wysokiego i niskiego ciśnienia, a także sieci wodociągowej. – Prowadzimy zaawansowane prace w ramach budowy odwodnienia korpusu drogowego i melioracyjne, a także zajmujemy się oświetleniem. – mówi Artur Popko. Postępy widać również w robotach mostowych, do których wykorzystano już imponujące: ponad 24 tys. m³ betonu i ponad 3 mln kg stali. Trwają prace nad wykonaniem kap chodnikowych i płyt najazdowych, jednak również te zbliżają się ku końcowi. Codziennie, w realizację działań zaangażowanych jest około 400 pracowników i 130 jednostek sprzętowych. – Prace przebiegają bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wszystkie niezbędne do oddania trasy zadania, uda nam się zakończyć przed planowanym terminem – dodaje Popko.

Zakończenie inwestycji pozwoli na zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim, a więc na odcinku ok. 200 km, przy równoczesnym ominięciu Skarżyska Kamiennej. Umożliwi to skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa ruchu.