Ponad 60 mln EURO na modernizację korytarza transportowego w ramach sieci TEN-T

Ponad 60 mln EURO na modernizację korytarza transportowego w ramach sieci TEN-T

08 sierpnia 2019 | Źródło: CUPT
PODZIEL SIĘ

27 czerwca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice”. Beneficjentem jest PKP PLK S.A. Całkowita długość modernizowanego odcinka wynosi ok. 75 km i odbywa się na linii kolejowej nr 351 stanowiącej część międzynarodowego korytarza transportowego E59. Działanie jest kontynuacja prac prowadzonych na odcinkach Poznań Główny – Wronki i Słonice – Szczecin Dąbie.

Fot. CUPT

Głównym celem działania jest poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz spełnienie standardów dotyczących sieci bazowej TEN-T.

Efektem projektu będzie:

  • zwiększenie dopuszczalnej długości pociągu na odcinku Wronki – Słonice do 740 m,
  • skrócenie czasu podróży na modernizowanym odcinku,
  • likwidacja wąskich gardeł,
  • poprawa bezpieczeństwa linii między Poznaniem a Szczecinem Dąbie.

Całkowita wartość projektu to ponad 300 mln EUR  

Dofinansowanie UE: 60 547 045,00 EUR

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 8 420 804,00 EUR

Dofinansowanie unijne pochodzi ze środków CEF – Instrument „Łącząc Europę”.