Ugoda w sprawie rozwiązania umowy

Ugoda w sprawie rozwiązania umowy

09 sierpnia 2019 | Źródło: Trakcja PRKiI
PODZIEL SIĘ

Trakcja PRKiI i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawarły przedsądową ugodę z w sprawie rozwiązania umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie. 

Fot. Kurier Kolejowy

Zawarta przez strony ugoda jest przykładem dobrego rozwiązania wypracowanego w trudnej obecnie sytuacji na rynku budowlanym – mówi Marcin Lewandowski prezes Trakcji PRKiI S.A. Ustalenia przewidują rozliczenie dotychczas wykonanych zadań i przygotowanie kolejnego etapu inwestycji. Dalsza realizacja umowy na warunkach cenowych sprzed 2017 roku przyniosłaby straty Zamawiającemu i Wykonawcy oraz wzajemną eskalację roszczeń. Obecne rozwiązania prawne nie dają Zamawiającym możliwości pełnej i szybkiej waloryzacji kosztów. Przeprowadzony proces rozmów i negocjacji jest modelowym i wzorcowym przykładem współpracy o chęci partnerskiego rozwiązania problemu – dodaje Marcin Lewandowski.

Marcin Lewandowski prezes Trakcji PRKiI S.A.

Strony porozumiały się co do odstąpienia od wzajemnych roszczeń, ponadto w ramach ustalonego ugodą wynagrodzenia Trakcja PRKiI wykona m.in. drobne roboty wykończeniowe i projektowe niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. Takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego ogłoszenia nowego przetargu i wyłonienia nowego Wykonawcy oraz eliminuje potencjalne straty po stronie Trakcji PRKiI S.A.