Interwencja Prezydenta Chełma w sprawie zawieszenia połączenia na linii Chełm-Zdołbunów-Chełm.

Interwencja Prezydenta Chełma w sprawie zawieszenia połączenia na linii Chełm-Zdołbunów-Chełm.

13 sierpnia 2019 | Źródło: Urząd Miasta Chełm
PODZIEL SIĘ

Prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek, podjął interwencję w sprawie zawieszenia połączenia kolejowego Chełm - Zdołbunów (miasto na zachodniej Ukrainie) - Chełm. W tym celu zwrócił się zarówno do spółki PKP Intercity, jak i Ministerstwa Infrastruktury.

Fot. PKP PLK

Przedstawiciele spółki oraz Ministerstwa przekazali informację, iż operatorem pociągu relacji Chełm - Zdołbunów były Koleje Ukraińskie, a decyzja o likwidacji połączenia została podjęta jednostronnie przez stronę ukraińską.

W piśmie, które do Prezydenta Miasta Chełm skierowało Ministerstwo Infrastruktury poinformowano, iż resort nie popiera tej decyzji, ponieważ skutkuje ona pogorszeniem oferty przewozowej pomiędzy Polską a Ukrainą, która została wynegocjowana na międzynarodowych konferencjach rozkładowych. Ministerstwo informuje również, że prowadzi ze stroną ukraińską rozmowy ws. przywrócenia połączenia na odcinku Chełm - Zdołbunów.

W sprawę zaangażował się również osobiście minister infrastruktury, Pan Andrzej Adamczyk, który wystąpił do ministra infrastruktury Ukrainy, Wołodymyra Omelana, o podjęcie działań w celu przywrócenia połączenia na linii Chełm-Zdołbunów i tym samym poprawy podróżowania między Polską a Ukrainą przez Dorohusk.