Ogłoszono już wszystkie przetargi na Generalny Pomiar Ruchu 2020

Ogłoszono już wszystkie przetargi na Generalny Pomiar Ruchu 2020

15 sierpnia 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Przyszłoroczny Generalny Pomiar Ruchu (GPR) będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo. Ogłoszono już wszystkie postępowania przetargowe związane z pomiarem. Łącznie prowadzonych jest 17 postępowań przetargowych - 16 w poszczególnych Oddziałach GDDKiA oraz jedno w Centrali GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Postępowania prowadzone w Oddziałach dotyczą wyboru wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów ruchu w terenie. Natomiast postępowanie przetargowe prowadzone przez Centralę GDDKiA związane jest z wyborem wykonawcy odpowiedzialnego za nadzór nad pomiarem i opracowanie jego wyników.

Pomiary generalne prowadzone są na drogach krajowych cyklicznie od roku 1965, w okresach 5-letnich i dostarczają najważniejszych informacji o ruchu drogowym. Wyniki pomiarów generalnych stanowią podstawę wszelkich działań o charakterze planistycznym, projektowym i strategicznym w odniesieniu do sieci drogowej. Wykorzystywane są również w pracach związanych z zarządzaniem ruchem, analizach środowiskowych, ekonomicznych oraz przy tworzeniu statystyk.

Wideorejestracja daje największe efekty

Doświadczenia GDDKiA w zakresie pomiarów ruchu drogowego pokazują, że najlepsze efekty i jakość dają pomiary prowadzone z wykorzystaniem kamer wideo i późniejszym zliczaniem pojazdów zarejestrowanych na nagraniach (tzw. metoda wideorejestracji). Metoda ta zapewnia ogromne możliwości kontroli materiału i pozwala na dokumentację całego pomiaru, a często jest bardziej korzystna cenowo od pomiarów ręcznych lub automatycznych. Dlatego też przyszłoroczny pomiar będzie przeprowadzony głównie z wykorzystaniem kamer wideo.

Wyniki poprzednich GPR

Pomiary w roku 2020 zostaną przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi organizacji i przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 26 marca 2019 r.

Najważniejsze wielkości ruchu drogowego, które będą określone w GPR 2020

 • Średni Dobowy Ruch Roczny (SDRR)
 • Średni Dobowy Ruch w dni robocze (SDRDR)
 • Średni Dobowy Ruch Letni (SDRL)
 • Średni Dobowy Ruch Zimowy (SDRZ)
 • Średnie Ruch Dzienny/ Wieczorny/ Nocny (SRD/ SRW/ SRN)
 • Wskaźniki zmian ruchu
 • Rodzajowa struktura ruchu

Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020

 • Motocykle
 • Samochody osobowe
 • Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
 • Samochody ciężarowe bez przyczep
 • Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami
 • Autobusy
 • Ciągniki rolnicze
 • Rowery

Rodzaje pomiarów

 • Automatyczny – pomiar realizowany w całości w sposób automatyczny przy wykorzystaniu liczników ruchu drogowego
 • Półautomatyczny – pomiar liczby pojazdów ogółem realizowany w sposób automatyczny (liczniki ruchu drogowego i dane z Punktów Poboru Opłat), zliczanie wszystkich kategorii pojazdów poza samochodami osobowymi metodą wideorejestracji
 • Wideorejestracja – prowadzony z wykorzystaniem kamer wideo, obligatoryjny na autostradach i drogach ekspresowych
 • Ręczny – prowadzony przez obserwatorów lub metodą wideorejestracji

Typy punktów pomiarowych i czas prowadzenia pomiarów na drogach krajowych

 • A – odcinki, na których pomiar jest realizowany w całości w sposób automatyczny; pomiar ciągły, całoroczny
 • F/FV* – odcinki, na których pomiar jest realizowany w sposób półautomatyczny; 5 pomiarów 16h i 4 pomiary 24h
 • H/HV* - odcinki na których SDRR w roku 2015 był większy od 6000 poj./dobę oraz wszystkie nowe odcinki dróg krajowych; 5 pomiarów 16h i 4 pomiary 24h
 • G/GV* - odcinki, na których SDRR w roku 2015 był mniejszy lub równy 6000 poj./dobę, 2 pomiary 16h i 3 pomiary 24h
 • EV* - odcinki o charakterze uzupełniającym, na których pomiar zostanie przeprowadzony w ograniczonym zakresie; 3 pomiary 24h

*V – oznacza, że pomiar ręczny prowadzony jest metodą wideorejestracji

Pomiar 16h  – prowadzony w godzinach 6.00-22.00

Pomiar 24h  – prowadzony od godziny 6.00 do godziny 6.00 dnia następnego

Dodatkowy pomiar ruchu – w wybranych punktach na sieci dróg krajowych prowadzony będzie 2-krotnie w ciągu roku 8-godzinny rozszerzony pomiar uwzględniający bardziej szczegółowy podział na kategorie pojazdów.

GPR 2020 w liczbach

 • Liczba odcinków pomiarowych – ok. 2285, w tym:
 • Planowane ok. 50% punktów z pomiarem wideo
 • Planowane ok. 5% punktów z pomiarem automatycznym lub półatuomatycznym
 • Wstępnie zakładana długość sieci drogowej objętej pomiarem – ponad 18 tys. km

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu

 • Wyniki GPR 2020 będą dostępne w postaci opracowań, tabel, map i wykresów
 • Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych w postaci „Syntezy wyników” planowana jest po 31 marca 2021 r.
 • Dokument „Ruch Drogowy 2020” opisujący szczegółowo wyniki GPR planowany jest po 30 września 2021 r.