Rusza przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy

Rusza przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy

28 sierpnia 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Dokumentacja przetargowa została dziś skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w pierwszym kwartale 2020 roku.

Fot. GDDKiA

Co zostanie zrobione?

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Element większej całości

Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda. Stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko.

Kalendarium

  • 13 października 2015 r. - wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
  • 13 października 2016 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
  • 27 lutego 2017 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu
  • budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
  • 1 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu
  • budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
  • 21 sierpnia 2019 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • I kw. 2020 r.  - planowane podpisanie umowy z wykonawcą,
  • 2020-2023  - planowane lata realizacji.