Wietnam to bardzo ciekawy partner

Wietnam to bardzo ciekawy partner

02 września 2019 | Autor: Janusz Piechociński | Źródło: Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja
PODZIEL SIĘ

Do polskich atutów w relacjach z Wietnamem słusznie zalicza się bardzo dobre stosunki dyplomatyczne, rozbudowaną infrastrukturę współpracy ( funkcjonowanie Ambasady i przedstawicielstw gospodarczych), historyczne przyjaźnie z lat 60 i 70 w tym licznych wietnamskich studentów w Polsce, którzy dzisiaj stanowią elitę polityczną i gospodarczą w Wietnamie, w końcu bardzo liczną ( ponad 40 tysięcy) i dobrze zorganizowana diasporę polskich Wietnamczyków. Środowisko to specjalizujące się przez lata w handlu i gastronomii zbudowało liczące się na Środkowo-Europejskim Rynku firmy handlowe, sieci gastronomiczne i hotelarskie a w ostatnich latach zaznaczyło swoja istotną pozycję w Polsce w budownictwie mieszkaniowym i deweloperce.

Fot. Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja

Mimo rosnącej niepewności w dzisiejszym świecie Wietnam jest nie tylko w Azji Południowo-Wschodniej jednym z liderów ekonomicznego wzrostu.

Wietnam: w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zarówno w imporcie, jak i eksporcie dóbr odnotował wzrosty. Były one w wysokości 10,5% i 7,3% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w porównaniu z I półroczem2018. Największe znaczenie miał eksport z tego kraju do USA, który w tym okresie wzrósł o 27,4%. W nieco mniejszym stopniu wzrósł także eksport do ważniejszych gospodarczo państw regionu, takich jak Korea Południowa. Widać więc , że Wietnam znacząco skorzystał z chińsko-amerykańskiej wojny handlowej. W jej wyniku chińscy przedsiębiorcy zniechęceni niepewnością i rosnącymi kosztami pracowników masowo przenoszą swoje linie technologiczne do Wietnamu. Dodatkowo ten proces wzmacnia fakt podpisania Umowy o wolnym Handlu UE Wietnam i dodatkowy pozytywny impuls nowych inwestycji płynących z Krajów Regionu.

BIZ w Wietnamie w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat, wynoszący 16,74 mld USD. Napływ ten jest wyższy o 69,1% niż w 2018 roku. W okresie styczeń-maj dano zezwolenia na 1 363 nowych projektów o łącznym kapitale 6,46 mld USD, co stanowi wzrost o 38,7% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku Co szczególnie istotne spośród 19 sektorów otrzymujących kapitał inwestycyjny, produkcja i przetwórstwo znalazły się na pierwszym miejscu z 10,5 mld USD – co stanowi blisko ¾ łącznych BIZ. Następny w klasyfikacji jest sektor nieruchomości, o łącznej wartości inwestycji na poziomie 1,1 mld USD. Na trzecim miejscu pojawił się sektor sprzedaży detalicznej i hurtowej, o wartości inwestycji na poziomie 742,7 mil USD  Hongkong kieruje do Wietnamu BIZ na poziomie 5,08 mld USD, co stanowi 30,4% całkowitych inwestycji w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Korea Południowa i Singapur, a następnie Chiny i Japonia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Chiny szybko zwiększały swoje inwestycje w Wietnamie, zaczynając od siódmego miejsca w generalnej klasyfikacji z 2017 roku. W 2018 przesunęły się na piąte miejsce, a obecnie są na miejscu czwartym.

Firmy wietnamskie na przełomie 2018 i 2019 roku zainwestowały prawie 183 mln USD w 69 projektach za granicą, co pokazuje, że lokalne firmy stawały się również bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Inwestowano głównie w sektor naukowo-technologiczny, bankowy oraz IT. Największą ilość inwestorów przyciągnęły takie kraje jak Hiszpania, USA i Kambodża.

Wietnam ma jedną z najszybciej rozwijających się klas średnich w regionie. Przewiduje się, że klasa średnia osiągnie poziom 33 milionów do 2020 r., co oznacza wzrost o 12 mln w porównaniu z 2012 r. Rynek detaliczny i hurtowy ma osiągnąć 180 mld USD do 2020 r. – jest to wzrost o 26% od 2018 r.

Izba Polska Azja ma w swoim składzie bardzo aktywną Sekcję Wietnam i od 3 lat systematycznie współpracuje ze środowiskiem wietnamskich przedsiębiorców w UE i w Polsce. W efekcie dotychczasowych działań Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Europie, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce wraz z  Izbą Przemysłowo-Handlową Polska Azja będą gospodarzami XI Forum Wietnamskich Przedsiębiorców w Europie.

Pierwsze Forum zostało zorganizowane w Polsce w roku 2006.W Forum weźmie udział ponad 250 przedsiębiorców Wietnamskich z Rosji, Ukrainy i Krajów UE, przedstawiciele rządu wietnamskiego, administracja i przedsiębiorcy z Wietnamu.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie e-handlowi i praktycznym skutkom Umowy o wolnym handlu UE- Wietnam. Prezes Izby przedstawi polską ocenę nowych możliwości, które tworzy umowa o wolnym handlu i potencjał wietnamskich firm w Polsce jako integratorów coraz szerszej współpracy gospodarczej Polska ASEAN i Wietnam. Kongres rozpocznie się 13 września , następnego dnia Izba Polska Azja przygotowała liczne spotkania B2B, bezpośrednie wyjazdy wietnamskich przedsiębiorców do polskich firm.

Liczna i dobrze zorganizowana wietnamska diaspora w Polsce jest wielka szansą na uruchomienie nowego i trwałego mechanizmu dobrej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynkach Krajów ASEAN. Istniejące w Polsce z sukcesem rodzinne wietnamskie firmy coraz bardziej bowiem interesują się eksportem polskich towarów i usług do Wietnamu i Krajów Sąsiedzkich. Wychowało się w Polsce i wykształciło nie tylko na polskich uczelniach nowe wietnamskie pokolenie świetnie zorientowane w kulturze biznesu Wietnamu i Azji dysponujące wiedzą o polskiej gospodarce, europejskich i polskich firmach, otoczeniu biznesu. Izba Polska Azja razem ze Stowarzyszeniami Biznesowymi i Kulturalnymi społeczności wietnamskiej w Polsce uruchomiła na bazie 5 Centrów Handlowych w Wolce Kosowskiej pod Warszawą i ponad 150  firm kapitału wietnamskiego Projekt Centrum Polska Azja – budowa nowej generacji wszechstronnego Centrum Biznesowego w relacjach z Wietnamem i Azją. Na Europejskim Kongresie Wietnamskiej Przedsiębiorczości w Warszawie przedstawione będą - koncepcja i propozycje funkcjonowania Centrum, bowiem w gospodarczych relacjach z Wietnamem chcemy być liderem nie tylko w Europie Środkowo- Wschodniej.

Kurier Kolejowy z zainteresowaniem będzie śledził dyskusje uczestników Kongresu w obszarze transportu i logistyki, nad którym to objął patronat medialny.