Wielkopolska będzie miała nowe pociągi za prawie 100 milionów złotych.

Wielkopolska będzie miała nowe pociągi za prawie 100 milionów złotych.

02 września 2019 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
PODZIEL SIĘ

Marszałkowskie podpisy zostały złożone na unijnej umowie ws. dofinansowania zakupu taboru.1320 osób będzie mogło jednocześnie podróżować czterema nowymi pociągami, które dzięki dofinansowaniu unijnemu przyznanemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zakupi regionalny przewoźnik samorządowy Koleje Wielkopolskie – poinformował podczas poniedziałkowego podpisania umowy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województw Wielkopolskiego

2 września 2019 r. Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisali umowę na dofinansowanie zakupu przez Koleje Wielkopolskie czterech nowych pociągów spalinowych. Kwota projektu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o., pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego”, wynosi 96 038 400,00 zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 66 368 000,00 zł.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił niebagatelną wartość inwestycji i fakt, że „to jeden z większych projektów kolejowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który będzie służył pasażerom w regionie i przyczyni się do zwiększenia potencjału operacyjnego spółki Koleje Wielkopolskie”.

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. zakupią cztery fabrycznie nowe, trójczłonowe, spalinowe zespoły trakcyjne, których pojemność jednostkowa wynosi co najmniej 330 osób, a prędkość eksploatacyjna stanowi co najmniej 120 km/h. Zakupione spalinowe zespoły trakcyjne wykorzystywane będą do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych odbywających się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w ramach umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej z Województwem Wielkopolskim.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zauważył, że „pierwszy raz tabor kupuje spółka Koleje Wielkopolskie. Dotychczas właścicielem pociągów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który udostępnia pojazdy eksploatującemu je przewoźnikowi”. Wicemarszałek zwrócił również uwagę na fakt, że nowe pociągi będą większe od dotychczas użytkowanych spalinowych zespołów trakcyjnych i zostaną przeznaczone do obsługi połączeń cieszących się największym zainteresowaniem podróżnych na liniach niezelektryfikowanych, m.in. w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich podkreślił komfort podróży i bezpieczeństwo związane z nową inwestycją, w tym udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także ekologiczny aspekt transportu kolejowego.

 

PODZIEL SIĘ