Wyniki półroczne 2019 - Stadler na dobrym torze

Wyniki półroczne 2019 - Stadler na dobrym torze

03 września 2019 | Źródło: Stadler Rail
PODZIEL SIĘ

Stadler wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 miliarda franków szwajcarskich w pierwszej połowie 2019 roku. Przyjmowanie zamówień nadal rozwija się bardzo pozytywnie: w pierwszej połowie roku wyniosło około 2,3 miliarda franków szwajcarskich, co stanowi około 1,5 miliarda powyżej wyniku z poprzedniego roku . Przy 14,4 miliarda franków szwajcarskich portfel zamówień osiągnął nowy rekord w historii. Na dzień 30 czerwca 2019 r. EBIT wyniósł około 46,9 mln franków szwajcarskich, w porównaniu do 35,2 mln franków szwajcarskich w okresie roku poprzedniego. Oceniając wyniki półroczne, należy zauważyć, że z reguły około jedna trzecia przychodów netto generowana jest w pierwszej połowie roku, a pozostałe dwie trzecie w drugiej połowie.

Fot. stadlerrail.com

Stadler jest z sukcesem notowany na szwajcarskiej giełdzie od dnia 12 kwietnia 2019 r. I jest w dużej mierze na dobrej drodze, pomimo trudnych warunków gospodarczych. Cele na pół roku zostały częściowo przekroczone. Przyjęcie zamówień w pierwszej połowie roku wyniosło 2,3 miliarda franków szwajcarskich, co stanowi wzrost o 1,5 miliarda franków szwajcarskich w porównaniu z rokiem poprzednim (wzrost o 178 procent). Na dzień 30 czerwca 2019 r. Całkowity portfel zamówień wynosił 14,4 mld franków szwajcarskich. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Stadler wynoszą 1,1 miliarda franków szwajcarskich, co onacza wzrost o 40 procent w stosunku do ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2019 r. EBIT wyniósł 46,9 mln franków szwajcarskich, w porównaniu z 35,2 mln franków szwajcarskich w poprzednim roku.

Otoczenie gospodarcze pozostaje trudne. Wahania kursów walut i związane z tym umocnienie franka szwajcarskiego pozostaną wyzwaniem dla Stadler w drugiej połowie roku. Funt szterling, korona szwedzka, korona norweska i euro mają szczególne znaczenie dla Stadler.

źródło: stadlerrail.com

W dwóch segmentach sprawozdawczych: tabor oraz usługi i komponenty z reguły około jedna trzecia przychodów netto generowana jest w pierwszej połowie roku, a pozostałe dwie trzecie w drugiej połowie. Wynika to z bardzo konserwatywnej rachunkowości i ujmowania przychodów z naszych zamówień. Przychody nie są obliczane, dopóki odpowiedni pojazd nie zostanie dostarczony. Ponieważ zmiany w rozkładzie jazdy są tradycyjnie wprowadzane pod koniec roku, w drugiej połowie roku oddawanych jest więcej pociągów niż w pierwszej. To tłumaczy znacznie większy udział przychodów w drugiej połowie roku. Z drugiej strony koszty administracyjne, dystrybucji i rozwoju rozkładają się zwykle równomiernie w ciągu roku. W rezultacie rentowność i operacyjne przepływy pieniężne w pierwszej połowie roku są zasadniczo znacznie niższe niż w drugiej połowie roku

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły do -137,5 mln franków z -156,0 mln franków w poprzednim roku. Wolne przepływy pieniężne wyniosły -294,7 mln franków szwajcarskich w porównaniu do -184,8 mln franków szwajcarskich w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek wolnych przepływów pieniężnych wynika głównie z wyższego wzrostu kapitału obrotowego netto o 217,6 mln franków szwajcarskich (w porównaniu ze wzrostem o 198,7 mln franków szwajcarskich w poprzednim roku) i znacznych inwestycji o 153,9 mln franków szwajcarskich (w porównaniu z 49,9 mln Frank szwajcarski w okresie ubiegłego roku) za zapewnienie zdolności do przetwarzania zaległości wysokiego poziomu.

źródło: stadlerrail.com

Wzrost  portfela zamówień
 
W związku ze wzrostem liczby ludności i tendencją do urbanizacji zapotrzebowanie na nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania mobilne stale rośnie na całym świecie. W Stadler prowadzi to do ciągłego wzrostu liczby zamówień przychodzących. W segmencie taboru przyjmowanie zamówień w pierwszej połowie roku wyniosło 1,7 miliarda franków szwajcarskich. Dotyczy to tylko zamówień, dla których miało miejsce podpisanie umowy, których zapisy zapewniają finansowanie ze strony klienta. Zamówienia w przypadku, których trwają okresy przewidziane na zgoszenie sprzeciwu lub negocjacjami dotyczącymi finansowania nie są jeszcze księgowane przez Stadler jako zamówienia przychodzące. Przy 14,4 miliarda franków portfel zamówień osiągnął nowy rekord w historii

FLIRT zasilany bateryjnie: innowacyjna technologia ładowania
 
Rynek niemiecki jest szczególnie godny uwagi, jeśli chodzi o portfel zamówień. W Niemczech zamówienia o wartości kilkuset milionów franków szwajcarskich otrzymano w pierwszej połowie roku. Na szczególną uwagę zasługuje zamówienie na dostawę 55 akumulatorów FLIRT Akku dla Szlezwiku-Holsztynu. Stadler pokonał międzynarodową konkurencję i udało mu się wprowadzić na rynek nową, wyznaczającą trendy technologię ładowania napędów na baterie w bardzo krótkim czasie. Akumulatory można ładować podczas jazdy na krótkich odcinkach sieci trakcyjnej. Zamówienie świadczy o dużym zaufaniu do zdolności producenta pojazdów szynowych do wprowadzania innowacji. Stadler odniósł także strategicznie ważny sukces w Skandynawii, gdzie sprzedaż 60 lokomotyw fińskiej grupie VR dodatkowo wzmocniła obecność Stadlera. Wiosną w USA Stadler złożył zamówienie na 127 pociągów METRO. Było to pierwsze duże zamówienie METRO firmy Stadler w USA i największe jak dotąd pod względem liczby pojazdów. Ponieważ jednak ostateczne podpisanie umowy opóźniło się z powodu nierozstrzygniętego sprzeciwu, nie należy oczekiwać, że zamówienie zostanie zrealizowane do drugiej połowy roku. Kontrakty, które uzyskała spółka w Niemczech, Norwegii i USA stanowią dla Stadlera dalsze sukcesy na strategicznie istotnych rynkach wzrostu w segmencie taboru.

 

źródło: stadlerrail.com


Obecnie Stadler ma w przygotowaniu około 150 zamówień i tę samą ilość w ramach gwarancji. W produkcji 58 pojazdów FLIRT dla Wschodniej Anglii pojawia się ryzyko kar. Chociaż zatwierdzenie dla wielu urządzeń bimodalnych (BMU) i elektrycznych (EMU) zostało osiągnięte w rekordowym czasie, akceptacja przez klienta jest obecnie opóźniona

Wzrost przychodów w segmencie usług.
 
Zamówienia przychodzące w segmencie usług i komponentów wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 602,6 mln franków szwajcarskich, czyli znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku. W maju Stadler Service podpisał umowę na utrzymanie ponad 100 pociągów obsługiwanych przez Vy w Norwegii. Jest to największa pojedyncza flota, jaką Stadler zawarł. W zakresie modernizacji i remontu Stadler Service w Niemczech wygrał dwa duże zamówienia od Bogestra i Netinera. Zamówienia na instalację urządzenia diagnostycznego Stadler (system RDS) są mniejsze, ale bardzo ważne w obecnym kontekście digitalizacji.
 
Od czerwca Stadler Service z powodzeniem realizuje zintegrowaną pełną obsługę GoAhead w zakresie przewozów pasażerskich w Niemczech. A w Wielkiej Brytanii po dostarczeniu 52 nowych pociągów METRO dla Merseytravel w Liverpoolu przez 35 lat Stadler będzie nadal odpowiedzialny za utrzymanie pociągów w ultranowoczesnej nowej zajezdni w Liverpoolu-Kirkdale.

źródło: stadlerrail.com

Produkty w segmencie sygnalizacji zyskuje na znaczeniu
 
Stadler nieustannie rozwija własny dział specjalizujący się w sygnalizacji od 2016 r. W zakładach w Wallisellen kilka zespołów wysoko wykwalifikowanych inżynierów pracuje nad wdrożeniem strategii  w segmenciesygnalizacji dla produktów linii głównych, linii oddziałów i metra.

Pierwsze sukcesy miały miejsce w ubiegłym roku: GUARDIA, system sterowania pociągiem ETCS opracowany przez Stadler i Mermec w ramach wspólnego przedsięwzięcia AngelStar, jest wykorzystywany w nowych pociągach FLIRT firmy BLS. Równoległe projekty są obecnie realizowane również w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii, we Włoszech i w Niemczech. Ponadto pojawiają się kolejne projekty i obecnie w dziewięciu krajach poszukuje się obecnie zgody na Stadler GUARDIA. Na początku 2020 r. Stadler Signaling zostanie przekształcony we własny podmiot prawny.
 
Zwiększenie wydajności we wszystkich regionach
 
Stadler buduje nowy zakład produkcyjny w St. Margrethen na swoim rodzimym rynku w Szwajcarii. Prace postępują zgodnie z planem, aby pierwsze hale mogły zostać zajęte do końca 2019 r. Dzięki nowej fabryce warunki produkcji w centrum kompetencji dla dwupokładowych pociągów wielopunktowych - obecnie jeszcze w Altenrhein - będą zoptymalizowany, a konkurencyjność Stadler wzrosła. Inwestycja ponad 85 milionów franków szwajcarskich wyraźnie pokazuje zaangażowanie firmy w Szwajcarii jako lokalizacji biznesowej i w rejon trójkąta granicznego.
 
W USA Stadler mógł przeprowadzić się do nowego zakładu w Salt Lake City wiosną. Otwarcie tego zakładu oficjalnie świętowano w maju tego roku. Wolumen inwestycji wyniósł około 60 milionów franków szwajcarskich (brutto). Zakład jest przeznaczony dla 350 pracowników.

Berlin Pankow,  źródło: stadlerrail.com

 

W Niemczech zakłady Berlin Pankow zostaną powiększone o nową halę produkcyjną, która jest optymalnie dostosowana do potrzeb centrum kompetencyjnego dla produkcji tramwajów, lekkich pojazdów szynowych i pojazdów metra. Nowa koncepcja obsługi obejmuje nie tylko budowę nowej hali produkcyjnej, ale także stworzenie zoptymalizowanej przestrzeni pod logistykę i uruchomienie na późniejszym etapie.
 
Stadler Service zbudował również i uruchomił zajezdnię w Herne w celu konserwacji pociągów S-Bahn w regionie RheinRuhr. Inwestycja ta wyniosła ponad 30 milionów franków szwajcarskich. W Polsce Stadler Service zbudował nowy magazyn w Łodzi za 7 milionów franków szwajcarskich i będzie kontynuował prace konserwacyjne w nowej lokalizacji we wrześniu 2019 roku.

Udane IPO
 
Stadler Rail AG jest notowany na szwajcarskiej giełdzie SIX od 12 kwietnia 2019 r. Oferta publiczna, która została wysoko oceniona przez profesjonalnych inwestorów może być postrzegana jako wielki sukces. Cena akcji ma się dobrze od pierwszego dnia notowań. Na dzień 28 czerwca 2019 r. Wzrosła o ponad 15 procent w stosunku do ceny emisyjnej wynoszącej 38 franków szwajcarskich. Akcjonariat spółki jest  bardzo zróżnicowany: na dzień 30 czerwca 2019 r. Stadler miał ponad 27 000 akcjonariuszy, w tym dużą liczbę małych akcjonariuszy. Około 20 procent akcjonariuszy posiada nie więcej niż 50 akcji.
 
Po skorzystaniu z opcji nadmiernego przydziału w trakcie pierwszej oferty publicznej Stadlera wprowadzono do obrotu łącznie 40 250 000 istniejących akcji, czyli 40,25 procent kapitału zakładowego. Docelowa wartość upublicznionych akcji odpowiadał 1,5 miliarda franków szwajcarskich.

Peter Spuhler posiada 39,7 procent kapitału zakładowego Stadler bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem PCS Holding AG. Kolejne dziesięć procent akcji spółki należy do niemieckiej fundacji RAG. Koszty procesu IPO w całości ponosi sprzedający akcjonariusz

źródło: stadlerrail.com

Zmiany w zarządzaniu
 
W pierwszej połowie 2019 r. Zarząd i zarząd grupy przeszły szereg zmian, z których większość była wynikiem długookresowej zmiany generacji. Jure Mikolčić przejął odpowiedzialność za dywizję Niemcy 1 lutego 2019 r. Markus Bernsteiner przejął zarządzanie marką Altenrhein od Markusa Sauerbrucha 1 czerwca 2019 r. Dyrektor sprzedaży Peter Jenelten przekazał również Ansgarowi Brockmeyerowi w maju i po 19 latach pracy , przeniósł się do PCS Holding w Frauenfeld. Na dorocznym walnym zgromadzeniu w marcu 2019 r.Barbara Egger-Jenzer, była członek rządu Berneńskiego, stała się pierwszą kobietą wybraną do rady dyrektorów Stadler. Niestety w połowie lipca Stadler dowiedział się o śmierci bardzo cenionego, długoletniego członka zarządu dr Wernera Müllera (od 2003 r.), Byłego niemieckiego federalnego ministra gospodarki.
 
Perspektywy
 
Stadler ma dobrą pozycję w rosnącym, ale trudnym gospodarczo otoczeniu rynkowym. Pierwsza połowa roku była zgodna z oczekiwaniami. Jednak Stadler stoi obecnie w obliczu wyzwań związanych z niekorzystnymi wahaniami kursów walutowych, spowolnieniem wzrostu gospodarczego, zawirowaniami geopolitycznymi i opóźnionym przyjęciem pojazdów w imieniu Wschodniej Anglii. W świetle wydarzeń w pierwszej połowie roku Stadler spodziewa się, że ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych ustabilizuje przychody netto na poziomie 3,5 miliarda franków szwajcarskich co pozwoli spółce osiągnąć  marżę EBIT w wysokości 7 procent w całym roku obrotowym.