Warszawa: Bilety sprzedają się bardzo dobrze

Warszawa: Bilety sprzedają się bardzo dobrze

04 września 2019 | Źródło: ZTM Warszawa
PODZIEL SIĘ

W pierwszym półroczu 2019 roku pasażerowie kupili więcej biletów niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrosła też wartość sprzedaży.

Fot. ZTM Warszawa

Liczba i wartość sprzedanych biletów Warszawskiego Transportu Publicznego z roku na rok wzrasta. W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 roku pasażerowie kupili ich 40 563 684 sztuk, tj. więcej o 112 222 sztuk biletów więcej niż w 2018 r. (wzrost o 0,28 proc.). Wartość sprzedanych biletów, zarówno „kartonikowych” jak i długookresowych, wyniosła 487 208 924,10 złotych. Oznacza to wzrost o 2,92 proc. w porównaniu tego samego okresu w roku 2018 - wtedy wartość sprzedaży wyniosła 473 366 204,50 złotych.

Jak wyglądają dane o sprzedaży w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów? W pierwszym półroczu pasażerowie kupili 37 906 813 sztuk biletów jednorazowych, czasowych i krótkookresowych o łącznej wartości 141 760 287,10 złotych. Spośród nich najchętniej kupowane były bilety 20-minutowe. W 2019 roku pasażerowie kupili ten rodzaj biletów liczbie 21 558 874 sztuk o wartości 63 006 862 złotych – dla porównania w 2018 roku były to 21 310 404 sztuki o wartości 62 036 031,10 zł (co stanowi wzrost w stosunku do I półrocza 2018 roku o 1,56 proc.).

Mniej o 7 368 sztuk niż rok temu sprzedało się biletów 30-dniowych bo 1 915 462 sztuk (0,38 proc. mniej), ale, co warte odnotowania, dużo więcej kupionych zostało biletów 90-dniowych. W pierwszym półroczu pasażerowie nabyli 673 950 sztuk tych biletów długookresowych - czyli o 49 934 sztuk biletów więcej niż w 2018 r. (wzrost o 8 proc.)  - o wartości 149 474 167 złotych (w 2018 r. 140 162 132 zł). Wartość sprzedanych biletów 90-dniowych wzrosła o 6,64 proc.

Popularnością cieszy się też program Warszawa+, skierowany do mieszkańców gmin ościennych, który działa od 1 września 2018 roku. Do końca czerwca 2019 roku wydanych zostało 49 100 kart. Pasażerowie zakodowali na nich 128 800 biletów o wartości 28 023 854 złotych.

Warszawski Transport Publiczny jest coraz popularniejszy i rokrocznie liczba sprzedanych biletów rośnie. Także w 2018 roku Zarząd Transportu Miejskiego zanotował wzrost liczby sprzedanych biletów – było ich 83 790 788 o  wartości 960 743 228,60 zł, czyli o  13 189 152,10 zł więcej niż w 2017 roku.

PODZIEL SIĘ