GRUPA ZUE z umowowami na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2019-2022

GRUPA ZUE z umowowami na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2019-2022

06 września 2019 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE podpisała dwie umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa na utrzymanie, konserwację i naprawę torowisk tramwajowych oraz infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022. Wartość kontraktów to odpowiednio 56 mln zł netto (68,9 mln zł brutto) oraz 40,8 mln zł netto (50,2 mln zł brutto). Obie umowy obejmują okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.

Fot. Grupa ZUE

W zakres pierwszej umowy wchodzi utrzymanie, konserwacja i naprawy torowisk tramwajowych, wykonywanie przeglądów okresowych torowisk oraz napraw awaryjnych. Podpisana umowa obejmuje łącznie długość ok. 194 km pojedynczego toru.

W ramach drugiej umowy Spółka zajmie się utrzymaniem, konserwacją i naprawami sieci trakcyjnej, napędów, sterowań i ogrzewań zwrotnic, elementów detekcji tramwajowej pracujących w systemach sygnalizacji drogowych, a także podstacji trakcyjnych i układu kablowego. Będzie też prowadzić Dyspozycję Systemu Zasilania i wykonywać okresowe kontrole infrastruktury tramwajowej.

Cieszymy się z podpisania kolejnych umów na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie. Za jej utrzymanie odpowiadamy już od 14 lat. Cenimy sobie tego rodzaju kontrakty, pozwalające na długofalowe planowanie prac zarówno po stronie wykonawcy jak i zamawiającego, z korzyścią dla ostatecznego beneficjenta, czyli użytkowników infrastruktury. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,5 mld zł. Oczekujemy również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuujemy rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny, z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.