Będą nowe hale naprawcze pociągów w Idzikowicach

Będą nowe hale naprawcze pociągów w Idzikowicach

13 września 2019 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

13 września 2019 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez PKP Intercity Remtrak umowy z wykonawcą budowy nowych hal z warsztatami specjalistycznymi oraz obiektów zaplecza technicznego i socjalno-administracyjnego w Idzikowicach. Wartość inwestycji sięga 135 mln zł.

Fot. PKP Intercity

Kolejowe priorytety

Celem trzeciego etapu rozbudowy zakładu w Idzikowicach (powiat opoczyński) jest dalsze podnoszenie jakości wykonywanych napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie dla PKP Intercity SA. Oprócz korzyści dla branży kolejowej na rozbudowie zakładu w Idzikowicach skorzysta także powiat opoczyński. Mieszkańcy tego regionu zyskają  nowe miejsca pracy.

- Priorytetem rządu jest rozwój i unowocześnianie kolei, tak aby zapewnić podróż bezpieczną i w komfortowych warunkach. Odnowa taboru narodowego przewoźnika odbywa się nie tylko poprzez zakup nowych pojazdów i modernizację już posiadanych. Dla bezpieczeństwa podróżnych i komfortu pasażerów istotne jest też zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanego taboru, w tym przeprowadzania okresowych przeglądów i napraw w warsztatach wyposażonych w najlepszy sprzęt diagnostyczny i specjalistyczny – powiedział  wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Stale rosnąca liczba pasażerów korzystających z usług PKP Intercity i kolejne kroki związane z realizacją strategii Kolej Dużych Inwestycji, dzięki którym na torach pojawia się coraz więcej nowych i w pełni zmodernizowanych pociągów, to bardzo dobre wiadomości. Nie mniej ważne od samych zakupów taboru jest posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego do jego utrzymania. Oddział spółki PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach to właśnie takie miejsce. Jego rozbudowa i modernizacja pozwolą znacząco zwiększyć liczbę przeglądów i napraw wykonywanych przez spółkę we własnym zakresie, w ramach grupy kapitałowej PKP Intercity – stwierdził Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu PKP SA i przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity.

Trzecia część modernizacji

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity, którą tworzą też PKP Intercity SA i WARS SA.

- Wszystkie spółki stale rozwijają się i od kilku lat osiągają zyski. Trzeci etap modernizacji PKP Intercity Remtrak oddział w Idzikowicach jest związany z realizacją procesu urynkowienia spółki i rozszerzenia jej dotychczasowych kompetencji. Budowa nowych hal naprawczych pozwoli na jednoczesną naprawę większej liczby wagonów i lokomotyw – podkreśla Marek Chraniuk, prezes Zarządu PKP Intercity.

Oddział w Idzikowicach swoje możliwości naprawcze powiększył już w 2017 roku, dzięki zakończeniu pierwszego etapu rozbudowy oraz w 2018 roku po zakończeniu drugiego etapu modernizacji. Wówczas oddział w Idzikowicach powiększył się o nową halę produkcyjną wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych, co pozwoliło usprawnić naprawę wagonów, zwiększyć efektywność i mocniej uniezależnić się od podmiotów zewnętrznych. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług pozwoliło także na wzrost zatrudnienia w zakładzie.

Rozpoczynający się kolejny etap rozbudowy zakładu wpłynie na dalszy wzrost zatrudnienia.

- Będziemy potrzebowali wielu specjalistów i inżynierów wykonujących naprawy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co da łącznie ponad 800 miejsc pracy – zaznacza Zbigniew Ciemny, prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Nowe hale i specjalistyczne warsztaty

Rozpoczynająca się kolejna inwestycja w Idzikowicach dla PKP Intercity Remtrak obejmuje budowę dwóch hal naprawczych. W jednej będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, druga natomiast będzie przeznaczona do realizacji napraw lokomotyw i wagonów. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego powstaną dodatkowe budynki i pomieszczenia: budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia, magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary.

Zostanie też przebudowana i rozbudowana zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy nastąpi przekazanie placu budowy. Realizacja zadania zajmie 19 miesięcy. Zakończenie prac zaplanowane jest na styczeń 2021 r.

Dzięki inwestycji PKP Intercity będzie w coraz mniejszym stopniu uzależnione od podmiotów zewnętrznych, co pozwoli szybko, elastycznie, a także efektywnie kosztowo reagować na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę stale rosnącej liczby pasażerów przewoźnika.