Kolejne działania GDDKiA w obszarze elektromobilności

Kolejne działania GDDKiA w obszarze elektromobilności

15 września 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

GDDKiA przekazała wyłonionym w przetargu operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych tereny zlokalizowane na siedmiu Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradzie A4 Wrocław - Katowice oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław - Łódź. Przekazanie kolejnych trzech lokalizacji nastąpi jeszcze we wrześniu.

Fot. GDDKiA/ Łukasz Jóźwiak

Do III kwartału 2020 roku nowe stacja ładowania

Zawarte umowy zakładają, że nasi partnerzy uruchomią stacje ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych poniżej MOP-ach najpóźniej w trzecim kwartale 2020 r. Będą oni świadczyć także usługę operatora tych stacji.

Kolejne przetargi jeszcze w 2019 roku… 

GDDKiA zamierza kontynuować przyjęty kierunek i w najbliższych tygodniach ogłosimy przetarg na zapewnienie ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na kluczowych odcinkach sieci TEN-T. Działania te zmierzają do tego, by zapewnić  bezpieczną możliwości poruszania się pojazdami elektrycznymi na kolejnych kluczowych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA. 

W najbliższym postepowaniu przetargowym zamierzamy zaproponować potencjalnym dzierżawcom możliwość realizacji i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrad A1 (Toruń - Tuszyn oraz Pyrzowice - Gorzyczki), A2 (Konin - Warszawa) oraz A4 (Wrocław - Katowice), które ze względu na zastosowanie w pierwszym przetargu zasady antymonopolowej, nie znalazły dotychczas operatora.

… a na początku 2020 roku następne

W kolejnym etapie (planowanym na I kwartał 2020 r.) przewidujemy ogłoszenie postępowania na budowę punktów ładowania  pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora dla pozostałych MOP zlokalizowanych na autostradzie A4 (Kraków - Korczowa oraz Zgorzelec - Krzyżowa), a także na drogach ekspresowych S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski, S7 Gdańsk - Warszawa oraz S8 Białystok - Warszawa.